Ostalo

Nagrada Mladinskega sveta Slovenije za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih

Si pisal/a magistrsko delo na temo mladih ali mladinskega sektorja? Prijavi se na razpis Mladinskega sveta Slovenije (MSS) za najboljšo diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za leto 2022. Najboljše magistrsko in diplomsko delo bodo tudi denarno nagradili.
Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2022. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2022 diplomirali ali magistrirali ter ste v svojem zaključnem delu obravnavali tematiko, povezano z mladimi. V obeh kategorijah bodo podelili finančno nagrado. Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedamo, da je v pripravo zaključnih študijskih del potrebno vložiti veliko napora, a mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti,” so zapisali.

Z razpisom želijo spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami prihajajo do relevantnih spoznanj, zaključkov in mnenj na področjih, pomembnih za mlade, spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij, na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo/ raziskave o mladini in tako okrepiti svojo lastno teoretično bazo ter v dogovoru z avtorji na spletu objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce ter druge zainteresirane k uporabi nastalih del pri njihovem udejstvovanju.

Prijavite se lahko vsi, ki ste v letu 2022 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo in ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih (osebe stare od 15 do 29 let) ter ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

Kolegij MSS bo oblikoval strokovno komisijo, ki bo preučila prispele prijave, ter se na podlagi mnenja komisije odločil o izbiri najboljšega dela v dveh kategorijah. Najboljši/-emu avtorici oz. avtorju bodo podelili nagrado za najboljše diplomsko delo – 300 (tristo) evrov bruto, za najboljše magistrsko delo – 400 (štiristo) evrov bruto. Poleg nagrade bodo v obeh kategorijah podelili še skupno največ 4 (štiri) priznanja MSS tistim delom, ki jih bo komisija prepoznala kot odlična.