Ostalo

Na območju Pomurja beležimo zmerno sušne razmere

V zadnjem 30-dnevnem obdobju imamo v večjem delu države izjemno toplo obdobje. Na skrajnem severovzhodu, jugu in delu vzhodne Slovenije imamo zelo toplo obdobje. Toplo oziroma normalno obdobje beležimo v delu Štajerske in v Pomurju. V Pomurju, kar se suše tiče, beležimo zmerno sušne razmere.
Glede na dolgoletno povprečje imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v večjem delu države suhe padavinske razmere, zaradi lokalnih nalivov pa imamo območja povsem normalnih razmer in manjša območja zelo suhih razmer. Sedemdnevna vodna bilanca je bila skoraj povsod negativna, le na Zgornjesavskem je količina padavin presegla količino izhlapele vode. 30-dnevna površinska vodna bilanca tako običajne razmere za ta čas v letu kaže le na Zgornjesavskem. Zmerno sušne razmere beležimo na Dolenjskem, Spodnjeposavskem in v Pomurju, medtem ko so izjemno sušne razmere (ponekod že več tednov zapored) prisotne na Gorenjskem, Notranjskem, Goriškem in Obalno-kraškem. Drugod beležimo izrazito sušne razmere.

Danes in v naslednjih dneh se bo stopnjevanje nizkovodnih razmer nadaljevalo. Reka Mura in vse več manjših rek v osrednji in južni Sloveniji bo doseglo izredno nizkovodne pretoke. Vodostaj reke Mure na merilni postaji Mursko Središće znaša okrog 130 centimetrov, na merilni postaji Petanjci pa za skoraj 5-10 centimetrov manj. Tridesetdnevno povprečje pretokov rek je v primerjavi z enakim obdobjem v letih 1991–2020 izrazito podpovprečno. V delu Štajerske in v Pomurju beležimo toplo oziroma normalno obdobje.