Ostalo

Mestna občina Murska Sobota prejela certifikat Združenih narodov

Ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But sta priredila slovesnost, na kateri je Mestna občina Murska Sobota prejela certifikat »Mesto in občina, odporna proti nesrečam«.

Certifikat podeljuje Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč, regionalnim oblastem in organizacijam, ki se pridružijo sistemu za prenos informacij in dobrih praks na področju zmanjšanja nesreč. Urad (UNISDR – The United Nations Office for Disaster Risk Reduction) deluje od leta 1999 v okviru Združenih narodov, z namenom vzpostavitve sistema za usklajevanje zmanjšanja nesreč in zagotavljanje sinergije med dejavnostmi za zmanjšanje posledic nesreč v povezavi OZN z regionalnimi organizacijami in oblastmi ter dejavnostmi na socialno-gospodarskem in humanitarnem področju. Murska Sobota se je pridružila 3.100 mestom po svetu, ki se zavedajo pomena dobre pripravljenosti ob nesrečah, v Sloveniji ima certifikat še Kamnik.

Ministrica za obrambo je ob tej priložnosti čestitala Murski Soboti, da je pridobila certifikat, hkrati pa poudarila, da se je občina s tem zavezala k nadaljevanju organiziranega in strukturiranega dela na področju zmanjšanja tveganj nesreč. Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But je pohvalil odlično sodelovanje z Mestno občino Murska Sobota, kjer ima svojo izpostavo tudi Uprava RS za zaščito in reševanje ter izpostavil prizadevanja Mestne občine Murske Sobote po vzpostavitvi regijskega centra za protipoplavno zaščito. But je občini izrekel pohvalo za njen prispevek k mednarodnem sodelovanju na področju zaščite in reševanja, kar je le-ta dokazala s čezmejnim projektom Rešujmo skupaj.

Župan Jevšek je povedal, da je Murska Sobota prejela ta certifikat za dobro delo vseh pripadnikov Civilne zaščite, gasilcev in ostalih ter poudaril, kako pomembna je varnost kot vrednota.

Sicer pa se je župan pred slovesnostjo sestal na delovnem sestanku z ministrico Katičevo, na katerem je tekel pogovor o vzpostavitvi regijskega reševalnega centra, projekta, ki je bil podprt tudi s strani Razvojnega sveta pomurske regije.

Foto: MORS