Ostalo

Madžarski denar: V Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi podpisali pogodbe o sofinanciranju

V začetku decembra se je zaključil tudi 3. krog Javnega razpisa za Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti v letu 2019 in Javni razpis za Ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2019 za upravičena področja.
Od leta 2017 Madžarska vlada tudi finančno podpira gospodarski razvoj regije, kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji. V okviru Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava je letos potekal 3. krog razpisa, za katerega je madžarska vlada dodelila sredstva v obsegu približno 2,9 milijona evrov. Prejšnji teden so 369 prijaviteljev obvestili o rezultatih razpisa.

podjetniškem sektorju je bilo 58 odobrenih vlog, v kmetijskem pa 164, kar pomeni, da je 222 uspešnih prijaviteljev bilo pozvanih na podpis pogodbe o sofinanciranju. Ta se je izvedel tekom današnjega dopoldneva. 111 vlog je sicer še uvrščenih v kategorijo “pod pogojem zagotovitve dodatnih sredstev,” kar pomeni, da bodo te odobrene naslednje leto, v kolikor bo madžarska vlada zanj namenila dodatna finančna sredstva.

Cilj javnih razpisov za kmetijstvo in gospodarstvo je dodelitev nepovratnih sredstev z namenom spodbujanja pomurske kmetijske in gospodarske dejavnosti, za nakup kmetijskih strojev in potrebščin za gospodarstvo ter z njimi povezanimi napravami ter naložbami. Višina dodeljenih sredstev v letošnjem letu bo skupaj znašala približno 2,9 milijonov evrov. Za upravičena področja štejejo dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.

FOTO: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

FOTO: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost