Sveže

M. Sobota: Javna razprava o javnem interesu in socialnem statusu novinarjev

Šesta javna razprava o javnem interesu na področju medijev je predvčerajšnjim potekala v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Tema tokratne razprave je bil javni interes in socialni status novinarjev. Razprave se je udeležila tudi ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Šesta javna razprava o javnem interesu na področju medijev je 10. februarja potekala v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Tema tokratne razprave je bil javni interes in socialni status novinarjev. Razprave se je udeležila ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar, vodila pa jo je dr. Sandra Bašič Hrvatin.

Že leta je novinarstvo poklic, v katerem izjemno narašča delež tistih, ki ga opravljajo v nestalnih oblikah zaposlitve. Na področju novinarskega dela so vse bolj prisotni t. i. „s.p. novinarji“, prekarci, zaposleni na avtorskih pogodbah. S stališča državljanov in državljank je zato ključno vprašanje, v kolikšni meri lahko novinarji, ki morajo skrbeti za svoj socialni položaj, delujejo v interesu javnosti in kakšen mora biti javni interes na področju zagotavljanja socialnega statusa novinarjev. Prisotni na javni razpravi so skušali odgovoriti tudi na naslednja vprašanja: Ali obstajajo, oziroma kakšni so pogoji za profesionalno opravljanje novinarskega poklica? Kako definirati minimalne standarde, vezane na socialni status novinarjev? Kako lahko zavarujemo novinarsko neodvisnost ob dejstvu, da se mora večina slovenskih novinarjev in novinark boriti za preživetje? Ali lahko novinarji v takšnem položaju delajo dobre, predvsem pa poglobljene zgodbe, če je njihov dohodek odvisen od števila napisanih člankov?

Razprava je prinesla številna zanimiva mnenja in rešitve, ki bodo strokovni komisiji v veliko pomoč pri snovanju strategije prihodnje medijske politike, saj želimo, da bo le-ta povezana z realnimi problemi in predvidenimi rešitvami zanje.