Lokalne volitve 2022Ostalo

Lokalne volitve 2022: Se v naši občini obeta izboljšanje položaja starejših?

V DeSUS-u se zavedajo, da je staranje prebivalstva neizogiben proces s številnimi raznovrstnimi posledicami. Poleg bogatih življenjskih izkušenj, preudarnosti in modrosti starost spremljajo tudi številne težave, negotovosti in vprašanja.
Starejši se pogosto počutijo zapostavljene, odrinjene na družbeni rob, mislijo, da se jih v politiki ne obravnava kot enakopravne državljane. Tudi zato potrebujejo več pozornosti lokalne skupnosti in ustrezno finančno podporo za svoje interesne dejavnosti. Aktivno staranje namreč dojemamo kot nadaljevanje aktivnosti po upokojitvi in to z družbenega, ekonomskega, kulturnega, izobraževalnega, duhovnega in športnega vidika. “Težimo k širši participaciji starejših na vseh ravneh, h krepitvi njihove družbene vključenosti in neodvisnosti življenja. Sedanje razmere je mogoče dodatno izboljšati s povezovanjem različnih programov in oblik pomoči.”

Ker je zdravje za ljudi v tretjem življenjskem obdobju najpomembnejša vrednota, lokalni program predvideva izboljšanje informiranosti starejših in ponuja več možnosti za aktivno vključevanje v programe za ohranjanje dobre fizične in psihične kondicije. Boljšo informiranost starejših nameravamo doseči tudi z izboljšanjem digitalne pismenosti in večjo dostopnostjo do informacij. To je mogoče uresničiti s poznavanjem sodobnih komunikacijskih orodij in pripravo informacijskih vsebin o aktivnostih in oblikah pomoči, ki so starejšim dostopne na občinski ravni. Načrtno seznanjanje starejših s sodobno tehnologijo ima tudi druge pozitivne učinke. Predstavlja namreč podlago za izboljšanje bivalnega okolja, pripomore pa tudi k zmanjšanju njihove ranljivosti pri udejstvovanju v digitalnem svetu.

Na demografske razmere se moramo prilagajati. Predvsem je pomembno, da ne dovolimo razpada medgeneracijske povezanosti. Zato bomo ustvarili razmere in pogoje za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sožitja, solidarnosti in prostovoljstva. Model oskrbe na domu je eden izmed primerov svetlega zgleda. Nihče si ne želi, da bi bil obravnavan kot družbeno breme, zato bomo starejšim omogočili ustrezno zdravstveno varstvo in dostopne zdravstvene storitve. Zavzemali se bomo za prilagojeno prometno infrastrukturo in zagotavljali brezplačne javne in druge prevoze.

Vzpostaviti nameravamo pogoje za zdravo, varno, samostojno in čim bolj izpolnjujoče življenje vseh občank in občanov. Hkrati pa želimo zagotoviti ustrezne oblike pomoči in nabor storitev, ki bodo omogočali dostojno življenje posameznikov, ki pri vsakodnevnih opravilih potrebujejo pomoč drugih oseb ali so kakorkoli drugače ogroženi. Pri tem so pomembni vzpostavitev zdravega in starejšim prilagojenega okolja, njihovo vključevanje v družbo, ekonomska varnost, ustrezen sistem socialne zaščite in dostopnost zdravstvenih storitev ter drugih oblik pomoči, poseben poudarek pa se daje tudi krepitvi družinskih okolij, medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva.

Lista DeSUS se tako zavezuje, da se bo v občinskem svetu zavzemala za delovanje v dobrobit prav vseh občank in občanov. Menimo, da je vsak posameznik pomemben in spoštovanja vreden, njegov glas pa mora biti slišan in tudi uslišan. Občina mora delovati izključno v interesu občanov in v javnem interesu.”

DeSUS – za vse generacije. Ne bomo vas razočarali, zato nam zaupajte svoj glas.

Oglasno sporočilo. Naročnik oglasa je DESUS, Oo Lendava. Spletni portal Lendavainfo.com z vsebino ni povezan.