Ostalo

Ljubljančanoma bodo znova sodili za tihotapljenje sedmih Kitajcev

Višji sodniki razveljavili prvostopenjsko sodbo za Samirja in Timoteja, obsojena sta bila po 10 mesecev zapora in po 1.333,80 evrov denarne kazni.
Senat Višjega sodišča v Mariboru, ki mu je predsedoval sodnik Boris Štampar, je ugodil pritožbi murskosoboških odvetnikov Zlatka Hercega in Igorja Weindorferja, ter razveljavil prvostopenjsko sodbo zoper slovenska državljana, 22-letna Samirja Ahmetaja in Timoteja Fermiška iz Ljubljane. Višji sodniki so določili, da jima bo znova sodil predsednik murskosoboškega okrožnega sodišča, sodnik Branko Palatin, ki je omenjena fanta obsodil že po priznanju krivde na predobravnalnem naroku, ki je bil 20.8.2019. Okrožna državna tožilka Manuela Frumen jima je očitala, da sta za neugotovljeno plačilo nezakonito spravila čez mejo in po ozemlju države tujce, ki niso imeli dovoljenja za bivanje v naši državi. In sicer sta 29.5.2019 na ozemlju Republike Hrvaške, v osebno vozilo znamke Renault Traffic murskosoboških registrskih označb prevzela sedem državljanov Kitajske. Istega dne sta jih pripeljala v Slovenijo in sta bila ob 5.40 uri zaustavljena na avtobusni postaji v Stročji vasi. Tako sta končala v priporu, tujce pa so policisti vrnili hrvaškim varnostnim organom.

Tožilka je za primer priznanja krivde za vsakega obtoženega predlagala desetmesečno zaporno kazen, ter stransko kazen 60 dnevnih zaslužkov po 22,23 evrov oziroma za vsakega po 1.333,80 evrov. Iz ponovitvenega razloga je predlagala tudi, da se jima podaljša pripor. Zagovornik obtoženega Ahmetaja, odvetnik Zlatko Herceg je predvsem izpostavil olajševalne okoliščine, in sicer mladost in nekaznovanost svojega varovanca. Ob dejstvu, da se je slednji pokesal je Herceg predlagal najmilejšo možno kazen, katero naj bi izvršil kot družbeno koristno delo. Po mnenju odvetnika bi mlademu fantu takšna sankcija bistveno bolj koristila kot bivanje v zaporu. Herceg je predlagal tudi milejšo denarno kazen, ker da njegov varovanec nima prihodkov, ter da ga oprostijo stroškov postopka. Enako je v svojem nagovoru povedal tudi zagovornik obtoženega Timoteja Fermiška, odvetnik Igor Weindorfer, ob tem pa dodal, da naj sodišče upošteva, da je njegov varovanec v letošnjem letu postal oče. Dodal je, da ima njegov varovanec urejeno življenje, ob tem nikoli ni obravnavan na sodišču, pohvalil pa ga je tudi, da tudi v času pripora opravlja delo v kuhinji. Zaradi vsega je predlagal, da njegov varovanec kazen odsluži z družbeno koristnim delom ali pa vikend zaporom. Weindorfer je tudi predlagal, da se njegovemu varovancu zniža tudi denarna kazen, in sicer ker ni redno zaposlen in jo ne bo mogel plačati, enako da se ga oprosti stroškov postopka, ter da se mu odpravi pripor, ki da ni bil pravilno odrejen. Oba obtožena sta se strinjala z izvajanjem zagovornikov in postopek je bil končan.

Sodnik Branko Palatin

Sodnik je na koncu v celoti sledil okrožni državni tožilki, in je obema obtoženima izrekel zaporno kazen v trajanju po deset mesecev, ter denarno kazen po 1.333,80 evrov, katero morata plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe, v nasprotnem pa bosta še po 30 dni za zapahi. Prav tako jima je podaljšal pripor do pravnomočnosti sodbe, oba pa sta bila oproščena plačila stroškov kazenskega postopka, kar bo bremenilo državni proračun, enako kot tudi nagrada za oba zagovornika, ki sta bila postavljena po uradni dolžnosti. Oba sta se tudi pritožila na izrečeni sankciji ter uspela. Po mnenju višjih sodnikov so se zgodile procesne napake, ker sodnik Palatin pri izreku sodbe ni zadosti obrazložil svojih odločitev, zlasti se menda ni opredelil glede predloga, da bi obtožena sankcije izvrševala, namesto zapora, z družbeno koristnim delom. Ker pa so tudi višji sodniki zoper oba obtožena podaljšali pripor, je na pritožbo odvetnikov Weindorferja in Hercega v zadevo bil vmešan tudi senat Vrhovnega sodišča RS, pod vodstvom sodnice Kristine Ožbolt. Zoper oba obtožena je bil odpravljen pripor in sta po skoraj petih mesecih lahko odkorakala na prostost.

Sedaj ju, v doglednem času, čaka še ponovljeno sojenje na okrožnem sodišču v Murski Soboti in kot smo neuradno slišali, naj se slednja več ne bi vračala za zapahe. Polovico izrečene zaporne kazni sta že odslužila, drugo polovico pa naj bi, po naših informacijah, izvršili v obliki družbeno koristnega dela, seveda če si ne bi domislila kakšne neumnosti in ponovila podobno kaznivo dejane …