Ostalo

Lendavski občinski svet podal soglasje k podpisu pogodbe za gradnjo Centra za zaščito in reševanje

Na minuli, 22. redni seji občinskega sveta Občine Lendava je občinski svet podal soglasje k podpisu pogodbe za gradnjo prepotrebnega Centra za zaščito in reševanje. Gradnja se bo začela v drogi polovici meseca oktobra, brez pomislekov pa ni šlo …
Na minuli, 22. redni, a kratki seji občinskega sveta, je bilo med drugim govora o bodočem Centru za zaščito in reševanje. Po besedah župana Občine Lendava bo ta pričel “rasti” v drugi polovici meseca oktobra. Zimska dela se bodo izvajala pozimi, jasno pa je, da se bo ta pričel graditi z zamikom. Občina priznava, da so bili pri pogajanjih o ceni slabo uspešni, ceno pa je znižal le zamik gradnje.

Namen investicije izgradnje Centra za zaščito in reševanje je zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere naravnih in drugih nesreč ter zagotovitev prostorskih kapacitet za ustrezno in nemoteno opravljanje drugih dejavnosti (Civilna zaščita, prostovoljno gasilsko društvo in Rdeči križ) v občini Lendava. S potrditvijo projekta bo izvajalska pogodba, ki je pripravljena na podlagi izvedenega javnega naročila, podpisana že prihodnji teden.

Center za zaščito in reševanje bo primerna infrastruktura za združitev sil na področju gasilstva in civilne zaščite v občini Lendava ter združitev vse razpoložljive opreme, ki je sedaj razpršena po posameznih gasilskih društvih in v skladišču civilne zaščite. Občina Lendava si bo prizadevala za izboljšanje stanja na področju požarne varnosti v lokalni skupnosti in zagotovitvi le te tudi v Industrijski coni Lendava, ki jo sedaj pokriva PIGE Nafta Lendava, pri čemer računa na sodelovanje gospodarskih subjektov in države (Ministrstvo za obrambo).

Mihael Kasaš je po predstavljenem programu s strani župana Balažka spraševal o razlogih, zakaj ni bila izbrana prvotna lokacija (prostori nekdanjega podjetja Integral v Industrijski ulici), ki bi po njegovem mnenju bili boljša izbira. Kasaš je ob tem poudaril, da sicer investicijo podpira, saj je ta nujno potrebna, a je ob tem mnenja, da trenutna lokacija ni najbolj optimalna. Župan Balažek je odgovoril, da bi prvotna lokacija projekt bistveno podražila, s čimer pa se nekateri niso strinjali.

Glede pogodbe, predvsem kar se tiče člena številka 20. pa je bil skeptičen občinski svetnik Drago Nađ. Ta člen, ki je sicer zelo kratek, navaja, da bo izvajalec del (Gradbeno podjetje Legartis), vsa dela opravil brez podizvajalcev. Vidno presenečen je bil tudi župan Balažek.

Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2018 – 2021 in vključen v proračun občine za leto 2018 v višini 755.000,00 EUR. Del sredstev bo potrebno prenesti v leto 2019 in zagotoviti dodatna sredstva v višini 520.000,00 EUR zaradi večje vrednosti investicije od načrtovane (1.273.850,99 EUR).