Ostalo

Lendavski Daihen Varstroj bo z novo halo skladiščno logistični center za vsa Daihen podjetja v Evropi vzpostavil na lastni lokaciji

Lendavsko podjetje Daihen Varstroj je del globalne korporacije Daihen, ki na področju varjenja, rezanja in robotizacije premore ogromno izkušenj ter ima hkrati največ registriranih patentov s področja elektroobločnega varjenja na svetu. Poleg razvojno proizvodnega centra za Evropo, bo to lendavsko podjetje postalo še skladiščno logistični center za vsa Daihen podjetja v Evropi.
Daihen Varstroj d.d. je uspešno mednarodno podjetje na področju varjenja, rezanja in robotizacije, ter je del Japonske korporacije Daihen Corporation. Podjetje Daihen Varstroj je nastalo iz nekdanjega podjetja Varstroj, ki je tik pred prevzemom s strani omenjene japonske korporacije bil v finančnih težavah. Kmalu za tem so se v podjetju pričeli večji premiki. Podjetje je dobilo tehnološki center, sledila je prenova poslovnih prostorov, tako od zunaj kakor tudi od znotraj, Daihen Varstroj pa je postal tudi razvojno proizvodni center za Evropo. Ker podjetje, kot kaže, ne bo stalo in obstalo na minulih lovorikah, bo sledila gradnja nove hale, v kateri bo vzpostavljen skladiščno logistični center za vsa Daihen podjetja v Evropi. Podjetje ima sedaj za potrebe slednjega prostore v najemu.

Daihen Varstroj je z gradnjo nove hale že pričel. Slednja bo nastala tik ob obstoječih proizvodnih zmogljivostih in sicer na zemljišču, katerega lastnik podjetje je. Zemeljska dela v tem trenutku izvajajo sosedi, domače gradbeno podjetje Legartis. Nova hala bo v bistvu visokoregalno skladišče ter prostor, kjer se bodo sestavljali robotski varilniki. Slednjega nujno potrebujejo, saj se podjetje za potrebe te dejavnosti že dlje časa srečuje s prostorsko stisko. Sama hala naj bi, po prvotnih informacijah, merila 2.000 kvadratnih metrov, kar pomeni, da se bo s povečanjem proizvodnih prostorov torej ustrezno povečala tudi proizvodna in skladiščna zmogljivost. Letošnje leto v podjetju načrtujejo za okrog tretjino več prihodkov, enake številke pa načrtujejo tudi za leto 2023.

Daihen Varstroj bo na tržišče poslal nov varilni aparat za ročno varjenje, sledila bo posodobitev nekaterih že obstoječih varilnih aparatov in sicer v smeri boljše praktičnosti in enostavnosti. Novi prostori bodo, kot kaže, prinesli tudi nove zaposlitve. V podjetju bodo potrebovali predvsem inženirje in tehnike strojništva. Podjetje ima trenutno 150 zaposlenih, družino pa želijo povečati za vsaj 20 oseb.