Ostalo

Lendavčan Loris Somi prejel nagrado za magistrsko delo

Minuli petek so na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani podelili nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije. Nagrade se podeljujejo že od leta 1970 dalje, v sedeminštiridesetih letih podeljevanja pa je nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED.
Večina nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, predvsem distribucijskega elektroenergetskega sistema, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča je letos podelila nagrado za doktorsko disertacijo in dve nagradi za pridobitev naslova magistra.

Nagrado za doktorsko disertacijo je prejel dr. Blaž Kirn (mentor: prof. dr. Marko Topič) iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo ZMOGLJIVOST SONČNIH FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN SKOZI ŽIVLJENJSKI CIKEL.

Nagradi za pridobitev naslova magistra sta šli v roke Lorisu Somi, mag. inž. el. (mentor: izr.prof.dr. Boštjan Polajžer; somentor: red.prof.dr. Gorazd Štumberger) iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo OPTIMALNA USKLADITEV USMERJENIH NADTOKOVNIH RELEJEV V RADIALNIH IN ZAZANKANIH OMREŽJIH Z INTEGRIRANO RAZPRŠENO PROIZVODNJO

in

Janiju Franku, mag. inž. el. (mentor: prof. dr. Boštjan Blažič) iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo TESTIRANJE PRETVORNIŠKIH NAPRAV S SIMULATORJI V REALNEM ČASU IN METODAMI HIL.

Vključno z letom 2017 je bilo podeljenih 291 nagrad – od tega 165 nagrajencem iz ljubljanske, 62 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 55 doktoratov znanosti, 90 magistrskih nalog in 146 diplomskih del.