Ostalo

Lendava: Začenja se projekt zbiranja odpadnih jedilnih olj

Lendavsko podjetje Eko-Park začenja projekt zbiranja odpadnih jedilnih olj na območju občine Lendava, natančneje v blokovskih naseljih po mestu. V ta namen so v minulih dneh že bili postavljeni zbiralniki teh odpadnih jedilnih olj, prebivalci pa jih boste lahko prinašali v poljubnih ali pa v za to namenjenih posodah.
Po predlogu enega izmed občanov v lanskem letu, je letos podjetje Eko-Park po mestu postavilo štiri zbiralnike odpadnih jedilnih olj. Ti se nahajajo v štirih blokovskih naseljih in sicer v Tomšičevi, Kidričevi, Mohorjevi in Župančičevi ulici. Zbiralnike olj seveda lahko uporabljajo tudi prebivalci stanovanjskih hiš, saj zbiralniki niso omejeni zgolj na prebivalce večstanovanjskih objektov, takšno rešitev za odpadna jedilna olja pa pozdravlja tudi Stanovanjsko podjetje Lendava.

Izrabljena jedilna olja je namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki, jih zlivati v javno kanalizacijo, greznice in v vodotoke, prav tako pa se jih ne sme odlivati npr. v kompostnik ali med biološke odpadke. Odpadno jedilno olje v kanalizacijskem omrežju povzroča težave, saj tvori blokade, ki lahko povzročijo poplave ali onesnaženost ter povzročajo težave na čistilnih napravah.

Preko zbiralnikov zbrano jedilno olje bo uporabljeno za proizvodnjo biodizla. Iz litra zbranega olja se pridobi devet decilitrov biodizla, ostanek je glicerin, ki se uporablja kot sestavina v kozmetično-farmacevtski industriji. Za oddajo so najprimernejša rastlinska olja ter rastlinske in živalske maščobe (maslo in margarina), ki ostanejo od kuhanja in cvrtja. Avtomobilska olja za tovrstno zbiranje niso primerna.

Za zbiranje doma lahko občani uporabite izrabljene plastenke od olja, prazne plastenke pijač, pralnih praškov, … vsebino pa za tem izlijete v zbiralnik zunaj. Med drugim pa lahko tudi na Eko-Parku kupite posode za zbiranje odpadnega olja. Cena posamezne se giblje od 4 do 6 evrov.