Ostalo

Lanski potresi: V Lendavi na javnih objektih za okrog milijon evrov škode

Lansko leto smo si, poleg koronavirusa, zapomnili tudi po potresih. Tla so se zatresla marca, nekoliko bolj pa decembra, tik pred novim letom. Na Hrvaškem so posledice potresa vsem zelo dobro poznane, posledice tresenja tal pa smo zaznali tudi pri nas. Na območju občine Lendava je tako ob lanskem nekajkratnem tresenju tal nastalo za skorajda milijon evrov škode.
Po prvih zbirnih ocenah bo škoda po potresih na Hrvaškem pri nas presegala 0,3 promile državnega proračuna, kar pomeni, da je bil izpolnjen pogoj za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode. Uprava RS za zaščito in reševanje je regijske izpostave Brežice, Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec oz. vse občine, ki so del teh izpostav pozvala, da začnejo ocenjevati posledice, ki so nastale ob potresu konec prejšnjega leta. Med občine, kjer je zabeležena škoda spada tudi občina Lendava. Na javnih objektih je, po informacijah iz Občine Lendava, nastalo za okrog milijon evrov škode.

“Po decembrskem potresu je župan Občine Lendava Janez Magyar pozval vse direktorje javnih zavodov in predsednike krajevnih skupnosti, da preverijo nastale poškodbe na stavbah, ki jih imajo v upravljanju ter o tem obvestijo občinsko upravo, ki je angažirala statika in cenilce za oceno škode nastale na stavbah. Potres in popotresni sunki so povzročili veliko škodo predvsem na objektih širšega lokalnega in družbenega pomena v lasti Občine Lendava ter tudi na sakralnih objektih,” so sporočili iz Glavne ulice 20. Občina Lendava ja na podlagi navedenega naročila izvedenska mnenja za sledeče objekte:

  • Lendavski grad
  • mestna hiša
  • objekti DOŠ I Lendava, enota DOŠ I v Gaberju ter DOŠ II Lendava v Mohorjevi ulici
  • vaško-gasilska domova v Kotu ter Petišovcih
  • mrliški vežici v Kotu in Gaberju
  • vrtec v Tomšičevi ulici v Lendavi
  • kapelica Sv. Trojice in sinagoga v Lendavi
  • objekt TIC-a v Lendavi

Na objektu Lendavskega gradu je nastala škoda v višini okrog 850.000,00 evrov in 50.000,00 evrov na objektu mestne hiše, na preostalih objektih pa še za dodatnih 50.000,00 evrov. Statični pregled Lendavskega gradu in mestne hiše, ki ga je takoj po decembrskem potresu odredil župan, je pokazal, da sta oba objekta varna za zaposlene in obiskovalce. Ker Občina Lendava sama seveda ni zmožna sanirati vseh nastalih posledic, je za finančno pomoč zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor RS, predvsem za nujno sanacijo Lendavskega gradu.

Občinske komisije bodo v navedenih občinah ocenile škodo do 12. februarja 2021, regijske komisije za ocenjevanje škode pa bodo na svojem območju opravile kontrolne preglede do 19. februarja 2021. Škodo na kulturni dediščini bo ocenil Zavod za varstvo kulturne dediščine do 9. februarja 2021.