Ostalo

Kulturni paznik bodo v Murski Soboti obeležili v ponedeljek. To so nagrajenci

Na predvečer kulturnega praznika se bodo na letošnji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v Murski Soboti s podelitvijo nagrade, plakete in dveh priznanj, ta bo na sporedu v ponedeljek, zahvalili ustvarjalcem za njihovo delo na področju umetnosti in kulture.
Denarno nagrado Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo na področju kulture bo prejela Bea Baboš Logar, pisateljica, prevajalka in kulturna publicistka.

Bea Baboš Logar, upokojena profesorica slovenskega jezika s književnostjo, se je od srede 60. let 20. stoletja in vse do danes dejavno in z velikim kulturnim učinkom vključevala v regionalno kulturno življenje, s svojim prevajalskim in pisateljskim delom pa je sooblikovala in zaznamovala slovensko nacionalno literarno kulturo.

V svojih literarnih delih Bea Baboš Logar tematizira večkulturni in večnarodni murskosoboški meščanski milje ter njegove preobrazbe v prvi polovici 20. stoletja. Njene »soboške zgodbe« jo uvrščajo med pisatelje, ki so ustvarili bogat niz raznolikih upodobitev Murske Sobote v slovenski književnosti; Bea Baboš Logar je v ta niz dodala tematsko in slogovno prepoznavne pripovedi.

Seveda pa literarna vrednost in prepoznavnost njenega pripovednega opusa segata preko opisane tematizacije Murske Sobote: s svojimi literarnimi sporočili, katerih idejno jedro je misel, da je tudi sanjarjenje o življenju in prebiranje zgodb o življenju življenje, ter z načinom njihovega posredovanja je Bea Baboš Logar, »prekmurska Jane Austen«, kot jo je označila Manca Košir, v sodobni slovenski književnosti ustvarila samosvoj in tudi pri literarni kritiki opažen pripovedni svet.

Plaketo Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju kulture bo prejela Tamara Andrejek, diplomirana umetnostna zgodovinarka in višja kustosinja v Pomurskem muzeju Murska Sobota.

Ob stoletnici rojstva soboškega umetniškega fotografa Jožeta Kološe – Kološa je Tamara Andrejek pripravila dve pregledni razstavi njegovih fotografij iz zbirke Kološevega kabineta umetniške fotografije v Pomurskem muzeju.

V Drevoredu Martina Luthra je bila od julija 2020 do aprila 2021 na ogled razstava Kološevih fotografij Murske Sobote: Murska Sobota skozi objektiv Jožeta Kološe – Kološa. Od decembra 2020 do oktobra 2021 je bila v razstavišču Pomurskega muzeja na ogled pregledna razstava Jože Kološa – Kološ 1920 – 1998, Življenje in delo soboškega umetniškega fotografa.

Kot kustosinja zbirke je Andrejekova sodelovala tudi pri izboru Kološevih fotografij za virtualno razstavo Soboški pogledi nekoč in danes, v kateri se Kološevi fotografski pogledi prepletajo s sodobnimi pogledi muzejskega fotografa in dokumentalista Tomislava Vrečiča, sicer tudi avtorja razstave.

Andrejekova je urednica in soavtorica monografije Jože Kološa – Kološ, ki je ob stoletnici njegove rojstva in ob razstavah izšla v založbi Pomurskega muzeja in v katero je strokovno besedilo prispeval prvi kustos Kološevega kabineta umetniške fotografije dr. Janez Balažic.

Za njim je Tamara Andrejek leta 2010 postala kustosinja tega kabineta in od takrat sistematično opravlja digitalizacijo in inventarizacijo bogate zapuščine okrog. 20 000 enot fotografij, diapozitivov, knjig in predmetov, ki sta jo fotograf in njegova žena Pirika zapustila muzeju in našemu mestu.

FOTO: MO Murska Sobota

Priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini bo prejela Olga Kous, Magister Artium, pianistka, profesorica klavirja.

Olga Kous je zaposlena na Glasbeni šoli Murska Sobota. S svojim umetniškim, pianističnim in pedagoškim delom je neprecenljiv, a dosti premalo viden del mozaika murskosoboške, kakor tudi širše pomurske kulture.

Kot solistka pianistka koncertira (doma in v tujini) že od mladih let, prav tako pa najde ogromno navdiha v različnih zasedbah raznih glasbenih zvrsti.

Olga Kous je vrhunska pianistka, muzikalno nadvse subtilna, še posebej za vokal, in sodeluje z različnimi glasbeniki in zborovodji. Je verjetno najbolj zaželena in iskana pianistka korepetitorka v murskosoboški občini in širši okolici. Prav tako je tudi prejemnica Posebne nagrade za najboljšega korepetitorja na Tekmovanjih otroških in mladinskih pevskih zborov RS in drugih priznanj.

Vse našteto je delo, ki postavlja pedagoško, pianistično, glasbeno in zborovsko umetnost naše regije (občine) ob bok umetnosti širše slovenske in mednarodne umetnosti.

Priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini bo prejela Tolkalna skupina Murska Percussion Ensemble.

Tolkalna skupina Murska Percussion Ensemble deluje v pomurski regiji od leta 2007. Profesor tolkal Denis Dimitrić je zbral svoje učence, ki so izkazovali željo po preizkušanju in nadgradnji pridobljenih znanj v skupnem muziciranju. Iz šolske komorne skupine je sčasoma nastala skupina, ki se je lahko pohvalila tudi z nastopi izven glasbene šole.

Člani skupine so kljub različnim poznejšim študijskim interesom ostali skupaj, ker jih druži želja po skupnem muziciranju in medsebojnem sodelovanju, aktualizaciji in prepoznavi tolkal v širšem okolju ter tolkalnih zasedb. S svojim delovanjem bogatijo lokalno pomursko in širše okolje ter vplivajo na dvigovanje kulturne ozaveščenosti o vlogi tolkal v glasbi.

Delovanje skupine je že zdavnaj preraslo le poustvarjanje glasbe za skupino klasičnih tolkal in izvedbo lastnih koncertov. Z zagnanostjo in strokovno rastjo člani skupine: Tomi Došen, Vesna Vavtar, Primož Škafar, Gregor Pojbič, Jan Hari Dimitrić, Črtomir Antolin, Lazar Čolović, Denis Dimitrić mrežijo posameznike, ki želijo sodelovati, ustvarjati in bogatiti kulturno zakladnico ne le lokalno, ampak tudi izven meja.