Sveže

Krog: Obeta se ureditev območja ob reki Muri

Iz mestne občine Murska Sobota so sporočili, da bo v teh dneh izvajalci začeli urejati območje ob reki Muri, “ki bo obiskovalcem omogočalo še pristnejše doživetje narave in uživanje v zavarovanem območju NATURE 2000 ob Muri.”
Ureditev območja ob reki Muri se nanaša na izvedbo gradbenih del in umestitev opreme na dveh lokacijah pri Krogu, v območju ob Muri, in sicer na lokaciji ob gramoznici v Krogu, kjer bo urejena učilnica na prostem, ter na lokaciji ob brodu, kjer bo urejeno otroško doživljajsko igrišče ter prostor za piknike za družine. Dela bodo potekala v skladu z izdelano idejno zasnovo ureditve območja ter projektom za izvedbo, ki ga je izdelal Atelje Ostan Pavlin.

Vrednost del znaša 214.558,25 EUR, izbrani izvajalec del je podjetje Komunala d.o.o. Murska Sobota. Predviden rok za izvedbo del je 75 koledarskih dni.

Za območje biosfernega področja ob reki Muri je bila v lanskem letu za interpretacijsko točko pri Krogu oblikovana idejna zasnova nadaljnjega razvoja območja – za območje biosfere ob reki Muri je bil oblikovan koncept (idejna zasnova) nadaljnjega razvoja območja kot trajnostno doživljajskega območja. Ta točka predstavlja prvo interpretacijsko točko na območju biosfernega območja Mure, ki bo urejena na trajnostni način. Predstavlja nujno potrebno nadgradnjo obstoječe infrastrukture na tem območju za izvajanje programov, ki so povezani z odkrivanjem, doživljanjem in nenazadnje varovanjem narave.

Naložba se izvaja v okviru projekta GO IN NATURE, projekta, ki se osredotoča na trajnostno vzpostavitev mreže ponudnikov trajnostne zelene infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju. Operacija je delno sofinancirana iz sredstev ESRR v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014 – 2020.