Ostalo

KPK: Fuknciji Ferenca Horvátha in župana Občine Gornja Radgona sta nezdružljivi!

Komisija za preprečevanje korupcije je v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) danes dopoldan poslala obvestilo za javnost, v katerem obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poklicnih funkcionarjev poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha in župana Občine Gornja Radgona Stanislava Rojka.
Komisija je v letošnjem letu začela s postopkom zaradi suma kršitve nezdružljivosti funkcij poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha na podlagi prejete prijave, postopek zaradi suma nezdružljivosti funkcij župana Stanislava Rojka pa je uvedla na lastno pobudo.

Komisija je v uvedenih postopkih ugotovila, da poklicni župan Stanislav Rojko hkrati opravlja tudi funkcijo zakonitega zastopnika, direktorja gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona d.o.o., poslanec Ferenc Horváth pa ob poslanski opravlja še funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava. “V obeh primerih gre za funkciji v osebah javnega oziroma zasebnega prava, ki sta nezdružljivi s funkcijo poklicnega funkcionarja,” so zapisali.

“ZIntPK v prvem odstavku 27. člena določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom. Po določbi prvega odstavka 27. člena ZIntPK je tako funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva s članstvom v svetu Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava, ki je oseba javnega prava. Prav tako je funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva z dejavnostjo zastopanja, kot jo opravlja direktor gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona,” so še zapisali pri KPK.

Komisija je skladno z 29. členom ZIntPK funkcionarja opozorila, da njuni funkciji nista združljivi s funkcijama poklicnega župana in poslanca ter ju hkrati pozvala, da v roku treh mesecev nezdružljivosti odpravita, kar pa omenjena funkcionarja sicer nista storila.