Sveže

Izobraževanje na daljavo: Klofuta ustavnega sodišča vladi

Ustavno sodišče je danes odločilo, da so bili ukrepi za začasno prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja podaljšani z neveljavnimi vladnimi sklepi. To torej pomeni, da bi otroci in dijaki dejansko morali biti v šolah in hkrati, da bi se vzgojno-izobraževalni zavodi morali nemudoma odpreti.
Pobudo na Ustavno sodišče so, spomnimo, vložili starši: “Pobudnika navajata, da jima je zaradi zaprtja šol onemogočen dostop do vzgoje in izobraževanja po teh programih, do dodatne strokovne pomoči in do vseh drugih specialnih obravnav (fizioterapij, delovnih terapij, terapij v bazenu, logopedskih in psiholoških obravnav), ki so jima zagotovljene v šoli. Pobudnika zatrjujeta, da izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo zanju pomeni popolno izvotlitev njunih pravic do varstva in izobraževanja ter usposabljanja za dejavno delo v družbi. Pojasnjujeta, da pri učenju potrebujeta specifično pomoč, individualiziran pristop, posebne strokovne metode dela z več prilagoditvami in ponazoritvami, ustrezne učne pripomočke in bistveno več prilagoditev kot drugi vrstniki. Navajata, da njuni starši nimajo niti ustreznih specialnih znanj niti učnih materialov in pripomočkov, potrebnih za prilagajanje učenja njunim specifičnim potrebam in primanjkljajem. Individualna obravnava, ki naj bi je bila pobudnika deležna v šoli, naj doma ne bi bila mogoča tudi zato, ker imata oba pobudnika vsak po enega zdravega osnovnošolskega sorojenca, ki pri šolskem delu prav tako potrebuje pomoč in nadzor staršev, ti pa morajo poleg tega skrbeti tudi za gospodinjska opravila.”

Ustavno sodišče navaja odgovor ministrstva za izobraževanje, da je pobuda neutemeljena in da je začasna prepoved zbiranja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nujen in učinkovit ukrep za obvladovanje epidemije. V nadaljevanju pa razlaga, da tudi izpodbijani sklep ministrice za izobraževanje ni izpolnil pogoja za veljavnost, ker ni bil uradno objavljen. Ker ni začel veljati, se torej ne sme uporabljati. Časa imajo tri dni: “S tem bodo imeli organi, ki so pristojni odločati o zaprtju zavodov s področja vzgoje in izobraževanja in odrediti izvajanje šolanja na daljavo, na voljo dovolj časa, da ponovno pretehtajo strokovno utemeljenost takšnih ukrepov in se v zvezi s tem ustrezno odzovejo oziroma da odredijo vse, kar je morebiti potrebno za prehod na ponoven način izvajanja vzgoje in izobraževanja v institucijah, ki to izvajajo.”

Kaj sedaj? Vlada je sicer zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala vse ukrepe, zato trenutno velja, da v naslednjem tednu izobraževanje na daljavo ostaja na vseh ravneh izobraževanja, vrtci pa bodo še vedno zagotavljali le nujno varstvo otrok.