Ostalo

Hotel Elizabeta ponovno na prodaj

Hotel Elizabeto v Mlinski ulici 5, bodo 13. januarja 2017 v prostorih okrajnega sodišča v Lendavi, zaradi dolgov lastnika, skušali prodati na ponovni javni dražbi. Če je objekt s pripadajočim zemljiščem bil 22. oktobra lani ocenjen na 1.392.000 evrov, je ponovna cenitev leto kasneje pokazala bistveno manjšo vrednost, 1,084.049,08 evra.

Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajni sodnici Mireli Bertalanič, v izvršilni zadevi upnikov Reiffeisenbank Eberndorf in Republika Slovenija, za 13. januar 2017 odredilo že drugo prodajo nepremičnine na Mlinski ulici 5, ki predstavlja hotel Elizabeto.

Vrednost nepremičnine znaša po ugotovitvah cenilca 1,084.049,08 evra. Objekt na omenjenem prvem prodajnem naroku ne bo smel biti prodan za manj kot 70% ugotovljene vrednosti, kar je ne za manj kot 758.834,30 evrov. Če bo nepremičnino kupil upnik ali z njim povezana oseba za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene vrednosti in pridobljena kupnina ne bo zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je ta upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine.

Služnostnih pravic in realnih bremen, ki bi jih moral prevzeti kupec, na zemljišču ni, kupec pa bo moral kupnino položiti v roku 30 dni od dneva prodaje. Javne dražbe se seveda smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo položijo varščino, kar znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine (108.404,90 evrov).

Hotel Elizabeto je decembra 2009 od Term 3000 kupil Ivan Pavlov iz Zgornje Polskave, ki je v tem trenutku še lastnik objekta. Hotel je v letih do danes med drugim menjal več najemnikov. V tem trenutku ga ima v najemu podjetje Las d.o.o., registrirano v Mariboru. Direktorica podjetja, Stefana Davidovska, je za medije že pred časom dejala, da je objekt pripravljena kupiti le po realni ceni.

Skupni dolg do obeh upnikov znaša dobrih 620 tisoč evrov (454 tisočakov do Reiffeisenbank Eberndorf in 166 tisočakov do Republike Slovenije).