Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Garaže v Tomšičevi ulici: Zaradi nesmiselne razdelitve zemljišč, občani ne morejo urediti aktov za vzpostavitev etažne lastnine

Na zemljiščih s parcelno številko 1050/3, 1044/9 in 1050/2 se nahaja garažna hiša na Tomšičevi ulici s skupno 60 garažami, od katerih je 22 v lasti Občine Lendava. Tako Občina, kakor tudi ostali lastniki garaž si ne morejo urediti aktov za vzpostavitev etažne lastnine, saj sta parceli s številkama 1050/2 in 1050/3 v lasti podjetja Eko Nafta d.o.o., povrhu vsega pa parceli tvorita precej nesmiselno, trikotno zemljišče.
Slednje pomeni, da si tako Občina, kakor tudi ostali lastniki garaž ne morejo urediti aktov za vzpostavitev etažne lastnine, kajti zemljišče pod objektom ni v celotni lasti dejanskih lastnikov garaž oziroma Občine. Akt bi bil podlaga za formalno pravo ureditev lastništva oziroma vpis lastništva v Zemljiško knjigo. Težava pa ni samo zemljišče s par. št. 1050/3 v lasti podjetja Eko Nafta d.o.o., temveč tudi sosednje zemljišče 1050/2, ki v naravi predstavlja vhod v garažo, ki je za uporabo garaž nujno potrebna. Slednja z vidika vzpostavitve etažne lastnine ni nujno potrebna, je pa potrebna zaradi nemotene in sploh možne uporabe garaž.

“Kako točno sta v preteklosti predmetni zemljišči prešli v last družbe Eko Nafta d.o.o., nam ni znano, razen dejstva, da se je premoženje lastninilo na podlagi Zakona o lastninjenju podjetij, dejstvo pa je, da je še danes kar nekaj zemljišč na območju Tomšičeve ulice v lasti podjetij, ki so nastala kot »hčerinska« podjetja nekdanje Nafte Lendava. Zaradi ureditve lastništva dejanskih lastnikov garaž predlagamo, da se izvede menjava zemljišč,” so pojasnili na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava. V obeh primerih bo šlo za stavbna zemljišča, kar predstavlja ustrezno podlago za menjavo nepremičnin. Za vsa zemljišča bo potrebno opraviti cenitev zemljišč.

Po menjavi bo potrebno ustrezna lastniška razmerja z dejanskimi lastniki garaž na Tomšičevi ulici urediti tudi solastništvo zemljišča 1050/3 z njihove strani, ki v naravi predstavlja vhod v garažo in je za uporabo garaž nujno potrebna. V ta namen bo potrebno del zemljišča prodati ostalim lastnikom garaž.