Ostalo

FOTO: V Kobilju pričeli z urejanjem ožjega središča naselja

V Kobilju so si že dlje časa želeli prometno urediti ožje središče naselja. Z ureditvijo se bo, kot so zapisali, povečala atraktivnost kraja, kar bo pripomoglo k razvoju družbenega in gospodarskega razvoja občine. Razlogi za investicijsko namero so umirjanje prometa na cesti v središču naselja, večja prometna varnost ob poti v šolo in izboljšanje estetskega videza.
V Kobilju so minuli teden pričeli z izvedbo del v sklopu projekta Celostne ureditve prometne infrastrukture v Občini Kobilje. Z ureditvijo se bo povečala atraktivnost kraja, kar bo pripomoglo k razvoju družbenega in gospodarskega razvoja občine. Cilj investicije je prometna ureditev ožjega središča naselja Kobilje, ki predstavlja: ureditev dveh mini krožnih križišč, ureditev dveh avtobusnih postajališč in izvedbo potrebne talne označbe kolesarskih pasov na obstoječi cesti. Po končani izvedbi bo trajno spremenjen prometni režim. nvesticija je vključena v Načrt razvojnih programov Občine Kobilje za obdobje 2023 do 2026.

Odločili so se za varianto z investicijo

V presojo sta bili vključeni dve varianti in sicer varianta 1 “brez investicije” ter varianta 2 “z investicijo.” Varianta “brez investicije” je pomenila nadaljevanje obstoječega stanja, ki pomeni slabo prometno varnost na območju ožjega središča naselja Kobilje. “Brez investicije ni mogoče zboljšati prometne varnosti na omenjenem območju. Zaradi tega ta varianta ni sprejemljiva, ker ne omogoča rešitve prometne problematike,” so zapisali. Varianta “z investicijo,” za katero so se tudi odločili, predstavlja vlaganja za ureditev prometa v ožjem središču naselja Kobilje.

Kaj bodo torej v Kobilju pridobili?

Lokacija prvega krožišča je na območju obstoječe trikrakega križišča, v neposredni bližini otroškega vrtca in osnovne šole; lokacija drugega krožišča pa je na območju obstoječega trikrakega križišča pri gostinskem lokalu in cerkvi. Predvidena je izvedba dveh avtobusnih postajališč, na vsaki strani vozišča in sicer se eno postajališče izvede kot talna označba na smernem vozišču, drugo postajališče pa se izvede kot avtobusno postajališče izven vozišča, na svojem pasu.

Lokacija avtobusnega postajališča označenega na vozišču, se izvede ob robu parcele nekdanjega zadružnega doma, lokacija avtobusnega postajališča na svojem  voznem pasu pa se nahaja ob parceli osnovne šole. Na odseku ceste od konca kolesarske steze pri osnovni šoli in do izvoza iz krožišča pri cerkvi proti gasilskemu domu pa je predvidena izvedba talne označbe kolesarskih pasov na obeh straneh vozišča.

Predvideni posegi bodo v okviru obstoječih robov asfaltnega vozišča in ni predvidena nikakršna razširitev obstoječe ceste. Dolžina obravnavanega odseka ureditve znaša okrog 180 m.

FOTO: Sandra Ferencek Barbarič

Največja težava je trenutno ustavljanje avtobusa na vozišču, saj avtobusnega postajališča ni

Naselje Kobilje nima primerno urejenega avtobusnega postajališča. Obstoječa situacija je takšna, da se avtobus ustavi na vozišču pri otroškem vrtcu v smeri vožnje iz naselja. Postajališče ni primerno urejeno, ni potrebne prometne signalizacije, prav tako lokacija predstavlja potencialno nevarnost za varno pot v šolo. Zato je izražena želja, da se izvede idejna rešitev s primerno umestitvijo v prostor na obravnavanem odseku idejne zasnove. Zaradi navedenega se izvedeta dve avtobusni postajališči, na vsaki strani vozišča in sicer se eno postajališče izvede kot talna označba na smernem vozišču, drugo postajališče pa se izvede kot avtobusno postajališče izven vozišča, na svojem pasu.

Vrednost investicije po stalnih cenah z vključenim DDV znaša 91.582,89 evrov.

FOTO: Sandra Ferencek Barbarič