Ostalo

FOTO: Projekt Iron Curtain Cycling: Kolesarska steza iz dneva v dan daljša

Tudi občina Lendava sodeluje v evropskem in čezmejnem projektu Iron Curtain Cycling, ki se izvaja v okviru operativnega programa Interreg Slovenija – Madžarska in v katerem Občina spodbuja razvoj kolesarskega turizma. V ta namen je zgrajen že večji del kolesarske steze, ki bo povezala kraje Lenti – Lendvades – Dedeskecskes – Čentibske gorice – Dolgovaške gorice.
Splošni cilj projekta je povečati domačo in mednarodno privlačnost SI-HU odseka kolesarske poti EV 13 in navezujočega se projektnega območja ter promocija trajnostnega blagega turizma s predstavitvijo in trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru. Z njim želimo prispevati k izboljšanju prehodnosti meje: cilj je izboljšanje integracije SI-HU obmejnih območij (z vzpostavitvijo kolesarske povezave skozi novo točko za prestop meje), zato da mejna črta naj ne predstavlja več fizične ovire v vsakdanjih stikih med naselji oz. turističnih stikih med schengenskima državama. Mednje sodi tudi enotna čezmejna mreža ponudnikov storitev s privlačnimi, konkurenčnimi, k obisku projektnega območja nagovarjajočimi programskimi paketi.

Projekt “Iron Curtain Cycling – izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo obmejnega območja, ki ga je razdvojila železna zavesa,” je financiran s sredstvi programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014–2020. Skupna vrednost projekta je 2.293.423,00 evrov, sofinanciranje iz sredstev ESRR pa 1 949 409,55 evrov oziroma 85% od skupnega proračuna projekta. Celotna kolesarska steza, ki bo povezala kraje Lenti – Lendvades – Dedeskecskes – Čentibske gorice – Dolgovaške gorice bo končana prihodnje leto.

FOTO: László Ligeti