Ostalo

FOTO: Dela na brežini za novim Centrom za zaščito in reševanje v polnem teku

Dobra dva tedna se že izvajajo gradbena dela na brežini za novim Centrom za zaščito in reševanje, ki je prav zaradi slednje še vedno nefunkcionalen. Ob gradnji izvajalec del, to je lendavski Legartis ni zgradil podpornega zidu, sodišče pa bo odločilo ali je napako storil izvajalec, projektant ali nadzornik. Občina bo sedaj brežino za objektom, ki ima status plazovitega območja zavarovala na lastne stroške, kar pomeni, da bo novi Center za zaščito in reševanje že zelo kmalu polno funkcionalen.
Občina Lendava ter predvsem lendavski prostovoljni gasilci si že od otvoritve Centra za zaščito in reševanje prizadeva, da bi lahko gasilstvo, civilna zaščita in humanitarne organizacije čim prej začele delovati v novih prostorih. Obljubljenih finančnih sredstev za nabavo opreme s strani Ministrstva za obrambo Občina Lendava ni prejela, zato je to postavko uvrstila v proračunu za 2020. Da je objekt potrebno zavarovati s podpornim zidom, je bilo sedanje vodstvo Občine obveščeno šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja in otvoritvi objekta. Naročeno je bilo geomehansko poročilo (drugo mnenje), iz katerega izhaja, da je objekt potencialno nevaren za uporabo in je zato tudi ostal prazen.

Delavci podjetja Pavčnik d.o.o. tako že dobra dva tedna urejajo plazovito brežino. Podporni zid ne bo zgrajen, saj bi to bilo izjemno drago ter bi se precej tudi zavleklo, vprašljiva pa je tudi dostopnost z delovnimi stroji, bo pa varovanje rešeno z mreženjem, torej na enak način, kot je bila težava rešena nad nekdanjo restavracijo Trije izviri in bo cenovno zelo ugodno, rezultat pa bo na koncu enak. V praksi to pomeni, da bo novi center zaživel že zelo kmalu.