Sveže

FOTO: Benica prvič v zgodovini poplavno varna

Danes ob 11.00 uri se je na novem nasipu na Benici odvila otvoritvena slovesnost in srečanje z novinarji ob dokončanju objekta projekta FRISCO 2.2. FRISCO 2.2 je strateški projekt v okviru programa sodelovanja Interreg VA Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Skupna vrednost projekta je 2.995.195,19 EUR, od tega 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in preostalih 15 % financirajo partnerji iz lastnih sredstev.
Projektne dejavnosti, ki so se nanašale predvsem na dela na nadgradnji visokovodnega nasipa pri Benici na slovenski strani reke Mure in rekonstrukciji nabrežja Svetega Martina na Muri na hrvaški strani reke, so nadaljevanje dejavnosti, ki se izvajajo prek operativnih programov kohezijske politike v Sloveniji in na Hrvaškem, ter prek dvostranskega sodelovanja med državama. Projekt je tudi dopolnilo ukrepom, ki so posledica izvajanja projekta FRISCO 1, vse z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na obeh straneh te obmejne reke.

Nadgradnja visokovodnega nasipa 450 metrov od naselja Benica je vključevala gradnjo novega nasipa v dolžini okrog 880 metrov, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, vgradnjo drenaže, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in izvedbo drugih podobnih gradbenih ukrepov, z namenom funkcionalnosti objekta. V sklopu bilateralnega projekta FRISCO 2.2 je za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju reke Mure namenjenih nekaj manj kot 3 milijone evrov, od tega 1,6 milijona za dela na slovenski strani.

Na dogodku so bili prisotni Direktor direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer, direktor Hrvatskih vod mag. Zoran Đuroković in župan Občine Lendava, Janez Magyar.

Nasip Sveti Martin na Muri, ki je bil dokončan lani, se nahaja na desni strani reke Mure na obrobnem področju poplavljanja v Republiki Hrvaški na prostoru občine Sveti Martin na Muri. Nasip je dolg 2 tisoč metrov. Njegova rekonstrukcija je vključevala delno spreminjanje trase nasipa na levi strani reke Mure, nadvišanje nasipa, povečanje prečnega profila ter izgradnjo servisne poti.

Roman Kramer, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, je ob priložnosti slovesne otvoritve nasipa poudaril, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Mura močno vplivajo na njihova življenja. “Reka nam daje, nam pa tudi vzame, zato je meddržavno sodelovanje na projektih, kot je tudi FRISCO, izjemnega pomena pri zmanjševanju tveganja poplav na reki Muri. Z nadgradnjo visokovodnih nasipov smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje na obeh straneh reke pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja in obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.”

Mag. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatske vode, je v svojem nagovoru poudaril pomembnost skupnega strokovnega sodelovanja: “Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije poteka že od leta 2016, ko smo pričeli s projektom FRISCO 1. To je bil negradbeni projekt, s katerim so se zagotovile podlage za nadaljnje aktivnosti. Danes, pet let po tem, imamo že veliko za pokazati, nasipa v Benici in Svetem Martinu na Muri sta le del investicij, ki smo jih izvedli, ali pa so še v izvedbi. Naše ekipe so dobro usposobljene in uigrane, verjamemo, da bomo tudi v prihodnosti učinkovito pomagali ljudem in naravi pred nevarnostmi poplav.”

Janez Magyar, župan občine Lendava, je ob simboličnem prevzemu objekta izrazil zadovoljstvo z bistveno višjo poplavno varnostjo v občini in pohvalil sodelovanje z investitorji. “Vsi tukaj imamo radi našo reko Muro. Naučili smo se živeti ob njej in z njo v dobrem in slabem. Verjamem, da so z nadgradnjo nasipa v Benici zdaj vsi prebivalci okoliških naselij in njihovo premoženje veliko bolj varni pred poplavami, njihova kakovost življenja se bo sedaj nedvomno zvišala, prav tako možnosti razvoja.”

Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode, je v svoji predstavitvi nasipa zraven ključnih podatkov poudaril: “Vesel sem, da je delo končano in da nasip stoji. Poplave so v preteklosti v naših krajih pustile precejšnje posledice. Benici je bila pri izgradnji protipoplavne zaščite dodeljena prioriteta, imamo pa še kar nekaj kritičnih točk, potrebnih obravnave.”

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območju reke Mure. FRISCO 2.2 je že tretji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.