Ostalo

Evropska sredstva za sanacijo potoka Črnec

Dolgoročni proračun EU bo skupaj z začasnim instrumentom za spodbujanje okrevanja NextGenerationEU (NGEU) največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral v Evropi. V sklopu omenjene spodbude bodo zagotovljena tudi sredstva za sanacijo potoka Črnec.
“Čistilna naprava v Trnju že vrsto let presega okoljske normative. A ključni problem se je pojavil v času njene rekonstrukcije, ko čistilna naprava tako rekoč ‘ne obratuje’ in ker se rekonstrukcija očitno ne izvaja v skladu z okoljskimi standardi, kar dokazuje katastrofalno stanje v potoku Črnec. Prav tako se sanacija očitno ne izvaja v skladu s predpisi, kar je potrdil okoljski inšpektor s tem, ko je naročil vrsto ukrepov in prepovedal spuščanje odpadne vode v Črnec,” je pred dnevi opozoril pomurski poslanec Jožef Horvat in ob tem dodal, da bodo v okviru Instrumenta za okrevanje “NextGenerationEU” ter Načrta za okrevanje in odpornost zagotovljena sredstva za sanacijo potoka Črnec.

NextGenerationEU je začasen instrument za okrevanje v višini približno 800 milijard evrov v tekočih cenah za podporo okrevanju Evrope po pandemiji koronavirusa ter za pomoč pri oblikovanju bolj zelene, bolj digitalne in odpornejše Evrope. Za financiranje instrumenta NextGenerationEU bo Evropska komisija v imenu EU na kapitalskih trgih do konca leta 2026 zbrala do približno 800 milijard evrov. 407,5 milijarde evrov bo na voljo za nepovratna sredstva (v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter drugih proračunskih programov EU), 386 milijard evrov pa za posojila. To v povprečju pomeni posojila v višini približno 150 milijard evrov na leto.

“Od sredine julija, ko je očitno neustrezna sanacija čistilne naprave v Trnju povzročila izjemno onesnaženje potoka Črnec ter okolja in narave nasploh, z zaskrbljenostjo spremljam stanje v potoku Črnec. V tistih dneh smo s pristojnimi ministri pričeli z iskanjem rešitev za odpravo posledic okoljskega onesnaženja. Veseli me, da sta pristojna ministra prisluhnila mojim opozorilom in pobudam, saj smo se že pred časom dogovorili, da bo Vlada Republike Slovenije zagotovila sredstva iz NOO za sanacijo Črnca,” je še pojasnil Jožef Horvat.

Poplavna študija za območje Občine Črenšovci

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja, se je pred dnevi udeležila sestanka na Direkciji Republike Slovenije za vode, na katerem sta bila prisotna direktor Roman Kramer in vodja Sektorja območja Mure Anton Kustec. Prisotni so se pogovarjali o problematiki vodotokov na območju občine. Izpostavljena je bila tudi poplavna varnost na območju občine Črenšovci. V fazi postopka sprememb prostorskega načrta je v zaključni fazi izdelava poplavne študije za celotno območje občine. Le-ta bo opredelila potrebe po izvedbi vzdrževalnih del v potoku Črnec in v Suhem jarku, kar bo zmanjšalo poplavno ogroženost na območju toka le-teh. Predstavitev študije je predvidena še ta mesec.