Ostalo

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar z župani obmejnih občin o migracijah

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Gregor Novak sta se danes v Kostelu sestala z župani petih občin ob slovensko-hrvaški meji. Osrednja tema delovnega sestanka med predstavnikoma ministrstva in župani občin Kostel, Krško, Črnomelj in Podlehnik ter podžupanom Ilirske Bistrice je bilo sodelovanje na področju migracij.
Kot je povedal dr. Lobnikar, so lokalne skupnosti naš pomemben partner pri vprašanjih, povezanih z nezakonitimi migracijami. Njihovim predlogom vedno skušamo kar najbolj prisluhniti, tudi z obiski na terenu. Pri tem je naše vodilo čim večja kakovost življenja prebivalcev ob meji. Eno od konkretnih dejanj, s katerim to zagotavljamo, je odstranjevanje žične ograje, kar podpirajo tudi lokalne skupnosti. Do zdaj smo odstranili več kot tri kilometre žice. V povezavi s tem smo županom zagotovili ustrezno čiščenje vodotokov in popravilo škode zaradi varovanja državne meje.

Državni sekretar je na sestanku poudaril, da policija skrbi za varnost prebivalcev in uspešno preprečuje nedovoljene migracije. Letos so tako policisti obravnavali 121 primerov (v enakem obdobju lani 103), v katerih je bilo prijetih 151 tihotapcev ljudi.

V naslednjih tednih bomo nadaljevali z obiski občin ob meji. Naslednji sestanek v širši sestavi, torej z vsemi župani občin, ki mejijo z Republiko Hrvaško, pa bo v prostorih ministrstva konec septembra.