Ostalo

Državni denar za prizidek in rekonstrukcijo zdravstvene postaje Črenšovci, zajeten kupček tudi v Gornjo Radgono

Končana je obravnava novega paketa 12. vlog, na podlagi katerih so sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Denar bo romal med drugim tudi v Črenšovce in Gornjo Radgono.
Država je znotraj Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, namenila znatna sredstva za obnovitev infrastrukture na primarni ravni. Januarja 2022 je bil na podlagi omenjenega sklepa odprt razpis za sofinanciranje investicij na primarni na katerega so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo.

Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa.

Črenšovci – Prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje Črenšovci

Ministrstvo za zdravje sofinancira 317.760,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m2), splošna in družinska medicina (376 m2), patronažno varstvo družin (19 m2), preventivne dejavnosti (29 m2). Predviden zaključek investicije je v decembru 2023, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj 1.200.000 evrov. 

Gornja Radgona – Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni

Ministrstvo za zdravje sofinancira 750.829,70 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna in družinska medicina (172 m2), radiološka in ultrazvočna diagnostika (11 m2), patronažno varstvo družin (146 m2), preventivne dejavnosti (247 m2). Predviden zaključek investicije je v marcu 2024, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj milijon evrov in pol.