Sveže

Družba Lek med podpisniki Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju

Deset slovenskih velikih podjetij je na Slovenskem forumu o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. Podpisniki, med katerimi je tudi družba Lek, so se zavezali k spoštovanju človekovih pravic pri svojem delovanju ter k izogibanju in preprečevanju negativnih vplivov na človekove pravice. Globalna družba Novartis, katere del je Lek, je že danes polno zavezana članica na področju človekovih pravic.
Forum so skupaj organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, njegov glavni namen pa je promocija Nacionalnega akcijskega načrta RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in uresničevanje smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu na nacionalni ravni. Namenjen je bil predstavnikom podjetij, ki gojijo kulturo spoštovanja človekovih pravic in ta v njihovem delovanju predstavlja posebno prednost. Mednarodni in domači predavatelji so s primeri dobre prakse predstavili, zakaj mora vsako podjetje človekove pravice umestiti med svoje temelje poslovanja in delovanja, še posebej pri poslovanju, povezanem z mednarodnimi javnimi razpisi in arbitražami. Kot so izpostavili na dogodku, je Slovenija 22. država na svetu, ki je sprejela akcijski načrt Združenih narodov na področju spoštovanja človekovih pravic.

Zaveza o spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, ki so jo na dogodku podpisala izbrana velika podjetja v Sloveniji, temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, sprejeti s strani Generalne skupščine ZN leta 1948, in drugih relevantnih mednarodnih dokumentih s področja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih. Opredeljuje umestitev spoštovanja človekovih pravic med temeljna načela podjetja, imenovanje skrbnika za človekove pravice znotraj podjetja, izvajanje skrbnega pregleda z namenom identifikacije ključnih dejavnikov tveganja za kršitve človekovih pravic, redno poročanje v letnem poročilu in spodbujanje spoštovanja človekovih pravic tudi pri poslovnih partnerjih. “V Novartisu in s tem tudi v Leku sta odgovorno poslovanje in spoštovanje človekovih pravic zapisana že v temelje delovanja podjetja. To je tudi osnova, na kateri snujemo in vzpostavljamo zaupanje bolnikov ter naših kupcev, zato to udejanjamo vsak dan – z internimi smernicami in kodeksom ravnanja, delovanjem v skladu z zakonodajo in spoštovanjem integritete kot bistva za našo odgovorno poslovno prakso. S podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju smo še nadgradili naše delovanje v tej smeri, obenem pa kažemo zrelost našega podjetja v poslovnem okolju na vseh ravneh,” je ob podpisu Zaveze dejala Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev in članica uprave Lek d. d.