Ostalo

Danes se prične stavka operaterjev v centrih za obveščanje. Številka 112 bo delovala nemoteno!

Operaterji, zaposleni v regijskih centrih za obveščanje, bodo danes ob 8.00 uri pričeli s stavko. “Varnost in zaščita ljudi sta naša najvišja prednostna naloga, zato zagotavljamo, da bo številka za nujne klice v sili 112, vedno delovala nemoteno, ne glede na stavkovne aktivnosti zaposlenih,” mirijo iz Uprave za zaščito in reševanje.
Operaterji številke 112 bodo danes ob 8. uri začeli s stavko, ki bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma oziroma nadaljnjih odločitev stavkovnega odbora. Iz Uprave za zaščito in reševanje so že sporočili, da bo številka za klic v sili (112), kljub stavkovnim aktivnostim zaposlenih delovala nemoteno, nemoteno pa bo delovalo tudi morebitno alarmiranje prebivalstva ob morebitnih naravnih ali drugih nevarnostih. Ob klicu na 112 bodo tako aktivirane vse službe, kot so zdravstveni dispečerji, gasilci ter gorski, jamarski in drugi reševalci.

Sindikat ministrstva in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje sta v petek po štiriurnih pogajanjih prejela odgovor in predlog vladne pogajalske skupine na stavkovne zahteve. Vladni predlog so temeljito preučili in ocenili, da je nekonsistenten in da ne odraža realnih možnosti za približevanje v smislu razrešitve stavkovnih zahtev, zato so sprejeli odločitev, da današnji ponedeljek začnejo s stavko.

V praksi torej pomeni, da bodo v regijskih centrih za obveščanje v času stavke okrnjene ali neizvajane nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi. To vključuje administrativna opravila, v povezavi z pripravo in objavo informacijskih biltenov o dogodkih in posodabljanje podatkovnih baz, ki niso neposredno povezane z odzivom na nujne klice. Prav tako je mogoče, da se po odločitvi stavkovnega vodstva ne bo izvajalo izobraževanje zaposlenih za njihove lastne naloge ali potrebe civilne zaščite.

V sindikatu poudarjajo, da želijo s stavko zagotoviti boljše delovne pogoje in ustrezne delovne razmere za operaterje. Nekaterim operaterjem (predvsem tistim v začetnem razredu) namreč država doplačuje razliko do minimalne plače, v sindikatu pa sicer že od leta 2017 opozarjajo na plačno problematiko, vendar na nekatere njihove zahteve niso dobili odgovorov, kar je bil tudi povod za stavko.

Med stavkovnimi zahtevami sindikat izpostavlja tudi ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezno ureditev prazničnega dela, enotno zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje, takojšnjo vzpostavitev možnosti ponovnega poslušanja pogovora s klicateljem v vseh centrih za obveščanje, zahtevo po službenih uniformah operaterjev in 24-urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene v centrih za obveščanje.