Ostalo

Danes praznujemo Dan varne rabe interneta!

Danes, 9. februarja 2016, praznujemo Dan varne rabe interneta pod sloganom »Prispevaj k prijaznejšemu internetu tudi ti!« Uporabniki interneta lahko veliko prispevamo k temu, da je internet prijaznejši do vseh. Vsi uporabniki interneta bi morali spoštovati tako svojo zasebnost kot tudi zasebnost drugih in skrbeti, da je internet prijazno okolje za vse uporabnike, od najmlajših do najstarejših.

Na številnih slovenskih šolah v mesecu februarju, ki ga že več let obeležujemo kot mesec varne rabe interneta, potekajo različne aktivnosti, s katerimi učence in dijake osveščajo o prijazni in varni rabi interneta in mobilnih naprav. V ta namen smo na slovenski točki osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI pripravili spletni paket gradiv za delo z učenci, ki ga je naročilo več kot 215 šol. Prav tako smo pripravili plakat za osnovne in srednje šole, s katerim skušajo mlade opozoriti na posledice pošiljanja razgaljenih slik. Plakat mlade spodbuja k premisleku, preden pošljejo takšno fotografijo ter jih poziva, da naj rečejo sekstingu ne.

Na točki osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI so letos posebno pozornost posvetili tudi učiteljem in ravnateljem. Pripravili so dva nova priročnika, ki bosta v pomoč pri reševanju težav pri uporabi interneta in mobilnih naprav, s katerimi se na šolah srečujejo. Prvi priročnik je namenjen učiteljem in obravnava medvrstniško nasilje na spletu. Drug priročnik, z naslovom Problematika spletne varnosti v šolah – smernice za vodstva šol, pa je namenjen vodstvom šol. V njem dr. Benjamin Lesjak z Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe Maribor obravnava problematiko odzivanja šol v primeru spletnih incidentov in svetuje, kako v teh primerih ravnati.

Med 16–74 let starimi osebami je tri četrt rednih uporabnikov interneta
V prvem četrtletju 2015 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 73 % takih, ki so internet uporabljale redno (v EU-28: 79 %), 83 % od teh pa ga je uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU-28: 85 %). Delež rednih uporabnikov interneta se je od leta 2004 podvojil (takrat je znašal 37 %), povečal pa se je tudi delež vsakodnevnih ali skoraj vsakodnevnih uporabnikov med njimi (v 2004 jih je bilo 60 %).

Največ rednih uporabnikov interneta je med mladimi, starimi 16–24 let, saj ga ti uporabljajo skoraj vsi; v 2015 jih je bilo 99 % (EU-28: 96 %), od teh jih je 93 % uporabljalo internet vsak dan ali skoraj vsak dan (EU-28: 94 %). Najmanj rednih uporabnikov interneta je med osebami, starimi 65–74 let; v 2015 jih je bilo 27 % (EU-28: 45 %). Med temi pa je bilo 65 % takih, ki so internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU-28: 72 %). (Med redne uporabnike štejemo tiste, ki so v prvem četrtletju 2015 odgovorili, da so internet uporabljali najmanj enkrat v zadnjih treh mesecih.)


Čedalje več uporabnikov interneta dostopa do interneta medtem, ko so zunaj doma ali delovnega mesta (”on the go”)
V prvem četrtletju 2015 je 47 % uporabnikov interneta, starih 16–74 let, dostopalo do interneta tudi zunaj doma ali delovnega mesta (”on the go”) in pri tem za dostop do interneta uporabljalo mobilni telefon (v letu 2014 je bilo takih uporabnikov interneta 37 %). Od teh jih je večina, 91 %, dostopala do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, 68 % pa prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi).

27 % teh oseb je dostopalo do interneta prek prenosnega ali tabličnega računalnika (v letu 2014 je bilo takih 25 %).

Lastne fotografije, videoposnetke, besedila ipd. je na spletne strani nalagal vsak tretji redni uporabnik interneta v Sloveniji
Med vsemi rednimi uporabniki interneta, starimi 16–74 let, je bilo v prvem četrtletju 2015 51 % takih, ki so sodelovali v spletnih družabnih omrežjih (70 % od teh vsak dan ali skoraj vsak dan). Samo med 16–24-letnimi rednimi uporabniki interneta pa je bilo takih 90 % (82 % od teh je sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih vsak dan ali skoraj vsak dan).

37 % rednih uporabnikov interneta (16–74) je nalagalo na spletne strani lastne fotografije, videoposnetke, glasbo, tekste, 36 % jih je telefoniralo ali videotelefoniralo s spletno kamero.

Okužba z računalniškim virusom je bila najpogostejša težava pri uporabi interneta v zadnjih 12 mesecih
V prvem četrtletju 2015, je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 75 % takih, ki so internet uporabljale vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih. 16 % teh oseb je pri tem naletelo na okužbo z računalniškim virusom in hkrati izgubilo podatke ali čas (v EU-28: 21 %).

49 % teh oseb je izdelovalo varnostne kopije zasebnih podatkov iz svojega računalnika (npr. dokumente, fotografije) na zunanje medije za shranjevanje (npr. na CD, DVD, zunanji disk, USB-ključ) ali v oblak (v EU-28: 55 %).

En odstotek uporabnikov interneta je v tem obdobju doživel zlorabo osebnih podatkov ali drugačno zlorabo zasebnosti  (npr. zlorabo fotografij, videoposnetkov; v EU-28: 3 %), finančno izgubo zaradi goljufije pri plačilu s kreditno ali debetno kartico (v EU-28: 1 %) in to, da so otroci dostopali do neprimernih spletnih strani (v EU-28: 2 %).