Ostalo

Dan brezplačne pravne pomoči pro bono: V Lendavi jo bodo nudile tri odvetniške pisarne

Slovenski odvetniki bodo 19. decembra ponovno nudili brezplačno pravno pomoč. V letošnji akciji bo sodelovalo več kot dvesto odvetnikov, ki bodo državljanom ustno posredovali splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predlagali pravne možnosti za njihovo rešitev.
Po razpadu Avstro-ogrske monarhije je bila 31. oktobra 1918 sestavljena Narodna vlada države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Poverjenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnikar je dne 19. decembra 1918 izdal naredbo, da se “okoliš Odvetniške zbornice Kranjske razširi na vse ozemlje Narodne Vlade SHS v Ljubljani” in da so se vsi odvetniki, ki so bili do sedaj vpisani pri Odvetniški zbornici v Celovcu in pri Odvetniški zbornici v Gradcu dolžni izbrisati iz teh dveh zbornic in se vpisati v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani. V kolikor tega ne bi storili v enem mesecu od izdaje te naredbe, “poslej ne bi imeli pravice izvrševati odvetništvo in zastopati strank pri sodiščih in drugih oblastvih na ozemlju v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani.”

Gre za izredno pomemben datum v 150-letni zgodovini naše zbornice, ki je prvikrat postala nacionalna odvetniškega zbornica. Odvetniška zbornica Slovenije želi ta dan obeležiti slovesno, obenem pa tudi koristno. Zavedajoč se težkih ekonomskih in socialnih razmer ter slabših življenjskih pogojev državljanov so se slovenski odvetniki tudi letos odločili, da bodo tega dne (19. decembra) po vseh večjih in tudi manjših slovenskih krajih nudili pro bono pravno pomoč. “Pri tem želimo pomagati predvsem tistim, ki so najbolj pomoči potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn.”

V Pomurskem območnem zboru odvetnikov bo pro bono pravno pomoč na ta dan nudilo skupno 21 odvetniških pisarn in sicer 14 iz Murske Sobote, 1 iz Ljutomera, 1 iz Gornje Radgone, 2 iz Puconcev in 3 iz Lendave. V Lendavi se boste torej po pravni nasvet pro bono lahko odpravili k Emini Gjerek (Kranjčeva ulica 22, tel.: 059 130 601 ali 041 897 212), Irmi Hrelja Csaszar (Glavna ulica 11, tel.: 02 575 19 77 ali 040 226 480) in k Željku Vrhuncu (Glavna ulica 11, tel.: 02 575 19 77 ali 041 966 365). Pred morebitnim obiskom izbranega odvetnika se je dobro vnaprej najaviti.