Ostalo

Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince eden od projektov skupnega interesa v EU

Republika Slovenija le s sosednjo madžarsko nima mednarodne povezave na področju oskrbe z električno energijo. Čeprav so sosedi daljnovod že “pripravili” in ga zgradili povsem do meje, so naši mlini mleli, čakajo pa se tudi rezultati arbitraže s sosednjo hrvaško.

Vlada je na včerajšnji, svoji 108. redni seji pojasnila, da je daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince eden od projektov skupnega interesa v EU, tako imenovanih PCI projektov, ki bi skladno s pravnim redom EU moral uživati poseben prednostni status pri umeščanju v prostor in postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Daljnovod je pridobil status projekta skupnega interesa EU že s prvo listo PCI projektov v letu 2013, nato pa še z delegirano uredbo Komisije in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije, torej z drugo listo PCI projektov.

Vlada Republike Slovenije je januarja 2014 imenovala tudi medresorsko delovno skupino za zagotavljanje učinkovitega dela nacionalnega pristojnega organa pri izvajanju uredbe EU, ki podrobno, na mesečni ravni, spremlja aktivnosti na vseh projektih skupnega interesa, še posebej in kot prvega pa projekt daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince. Projekt je trenutno v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Glede prioritete polaganja kablovodov pred gradnjo daljnovodov vlada pojasnjuje, da o vrsti gradnje daljnovodov odloča investitor v skladu z zadnjo tehnologijo in ekonomičnostjo, kar je tudi vsebina posameznega državnega prostorskega načrta. O ustreznosti in primernosti polaganja kablovodov pripravlja študijo ELES. Ko bo študija narejena, se bo z njo seznanilo poslance.

Daljnovod čez Pince bo prva interkonekcijska povezava s sosednjo Madžarsko

Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 263 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. Daljnovod Cirkovce-Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske. Pri tem bo en sistem predvidenega daljnovoda električno povezan z RTP Heviz na Madžarskem, drugi pa v RTP Žerjavinec na Hrvaškem. S tem se bo povečala zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, občutno povečala uvozna prenosna zmogljivost in zanesljivost prenosnega omrežja v tem delu države ter izboljšala zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji v primeru izpadov večjih proizvodnih objektov oz. ob drugih nepredvidenih dogodkih in obratovalnih težavah, ko bo omogočena tudi dodatna pomoč preko madžarskega prenosnega omrežja.

2 km od 80 km načrtovanega daljnovoda potekata po ozemlju, ki je predmet arbitraže

Daljnovod Cirkovce-Pince bo potekal skozi naslednje občine: Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črešnovci, Velika Polana in Lendava. Vrednost izgradnje znaša 120 milijonov evrov. Kot je pojasnil predsednik uprave Elesa Aleksander Mervar, je težava v tem, da del trase poteka po ozemlju, ki je predmet arbitraže med Slovenijo in Hrvaško. Gre za dva kilometra od predvidenih 80 kilometrov daljnovoda, potekata pa po ozemlju, ki sicer spada v kataster republike Hrvaške, a bo o njem odločala arbitraža.

Po optimističnih načrtih bi daljnovod lahko začeli graditi sredi leta 2017, gradnja bi trajala leto in pol, po dogovoru z madžarskim operaterjem naj bi bil končan do konca leta 2018.