Sveže

Čentibski vinogradniki opravili redni letni občni zbor

Društvo vinogradnikov Čentiba je, kot v tem mesecu skorajda vsa društva, organiziralo redni letni zbor članov, na katerem sta bila prisotna tudi predstavnika Agrarnega ministrstva iz Budimpešte, ki sofinancira delovanje čentibskega društva.
Po dnevnem redu so si sledila poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, častnega razsodišča, ki za letošnje leto predlaga priznanja za dolgoletno delo v društvu Vidak Štefanu, Šimon Beli, Sabo Ludviku in Koša Ernestu ter inventurne komisije. Po poročilu blagajnika so ugotovili, da je imelo društvo na dan 31.12.2022 29.768,51 evrov na bančnem računu, v gotovinski blagajni pa 3.771,95 evrov. Iz proračuna Občine Lendava so za delovanje društva v letu 2022 pridobili sredstva v višini 3.442,29 evrov, od Zavoda za kulturo madžarske narodnosti 300,00 evrov, od Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava 400,00 evrov, od madžarskega sklada Bethlen Gábor 1.318,98 evrov ter od madžarskega Agrarnega ministrstva skupno 20.303,61 evrov. Z lastnim delom je društvo lani ustvarilo 24.791,50 evrov prihodkov. Člani so v delovanje društva vložili mnogo prostovoljnih ur. Nadzorni odbor je po pregledu finančnega poslovanja ugotovil, da pomanjkljivosti ni bilo, vsi dokumenti in računi pa da so ustrezno zavedeni.

Iz plana dela za leto 2023 je razvidno, da načrtujejo podobno bogato leto, kot je bilo 2022, poleg ohranjanja tradicij, kot je Blaževo, ocenjevanje vina, razstava Vino in pirhi, Dan Svetega Jurija, Urbanovo, postavitev klopotca in Martinovanje, bodo imeli tudi strokovna predavanja, srečanja s sorodnimi društvi iz Madžarske, ter sodelovanje na promocijskih, prodajnih in sejemskih prireditvah v Lendavi, Prekmurju, ter v Karpatskem bazenu. Med letom bodo organizirali tudi strokovno ekskurzijo in degustacije. Častna člana društva sta letos postala Janez Gyurkač in Evgen Felső, ki sta zvesza člana društva od prvega dne.

Meseca novembra želijo krstiti nove člane v vinski red Vinum Vulcanum iz Badacsonya, za to so zaslužni Ladislav Nagy in Ludvik Sabo, ki sta s svojim nesebičnim delom pokazala pripadnost društvu, ter odnos do dela v vinogradu in odnos do vina. Društvo vinogradnikov Čentiba je lani dobro delovalo in tudi letošnje leto so začeli z veliko elana, saj so že na začetku leta v Filovcih zmagali na vinogradniškem kvizu, pri sorodnih društvih v Lentiju, Letenyu in Novi sodelovali na Vicekovem pohodu, organizirali Blažev pohod naa Madžardiak ter prikazali strokovni rez trte po toči. Pri tem velja omeniti še, da se že prijavljajo na razpise za delovanje društva. Za letošnje leto imajo še posebej velike načrte, saj so se povezali z lendavskimi in hotiškimi vinogradniki, saj želijo narediti korake v smeri, da bi, kar se da, omilili izsek vinogradov.

V Čentibi želijo obnoviti članstvo, zato vabijo medse tudi nove vinogradnike – kot naslednjo aktivnost pa 16.3. od 16. – 19. ure pobirajo vinske vzorce za ocenjevanje. Kotizacije za člane društva ni, prav tako sofinancirajo obnovo izpita FFS za vse, ki so vsaj dve leti člani društva.