Ostalo

Bodoči dijaki pozor! Izšel je Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V Pomurju nekaj novih programov

Na spletni stani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.191 učenk in učencev (lani 18.053), ki bodo lahko kandidirali na skupno 24.108 (lani 23.782) vpisnih mest na srednjih šolah.
V Gorenjski regiji je za 2091 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2560 razpisanih mest, v Goriški regiji je za 983 bodočih dijakov 1352 mest, v Jugovzhodni regiji je za 1349 učencev na voljo 2116 mest, na Koroškem je za 633 učencev 9. razreda razpisanih 762 mest, v Primorsko – notranjski regiji je za 490 učencev na voljo 370 mest, v Obalno – kraški regiji je za 909 devetošolcev razpisanih 1212 mest, v Osrednjeslovenski regiji je za 5380 bodočih dijakov na voljo 6140 mest, v Podravski regiji zaključuje osnovno šolo 2799 učencev, katerim je namenjenih 4076 razpisnih mest, v Pomurski regiji je za 934 učencev razpisanih 1258 mest, v Savinjski regiji je za 2433 bodočih dijakov razpisanih 3222 mest, v Posavski regiji je za 703 učence namenjenih 552 mest, v Zasavju pa je za 487 bodočih dijakov na voljo 488 razpisnih mest.

Od skupno 24.108 razpisani mesti je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 656 mest (enako tudi lani), v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6672 mest (enako tudi lani), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 9600 mest (lani 9348), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5762 mest (lani 5716), od tega v zasebnih šolah 420 (lani 476). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1418 mest (lani 1390). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7180 mest (lani 7106).

V Pomurju nekaj novih programov

Z novim šolskim letom 2021/2022 se bodo v Pomurju začeli izvajati naslednji novi programi: Na Ekonomski šoli Murska Sobota program Tehnik varovanja, na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer program Medijski tehnik, ter na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota programa Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar, ki se bosta izvajala tudi v vajeniški obliki.

Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni za:

  • petek, 12. februarja 2021, ob 9. in 15. uri, ter
  • soboto, 13. februarja 2021, ob 9. uri.

Glede na epidemiološko situacijo v tem šolskem letu izvedba informativnih dnevov na šolah ne bo mogoča. To velja tudi v primeru, če bi pouk sicer potekal v šolah, saj gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza. Zato bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.