Ostalo

Bo KS Kot naposled le dobila vodstvo?

KS (krajevna skupnost) Dolina in KS Kot sta bili edini krajevni skupnosti, ki sta bili brez članov, torej brez vodstva, zaradi odstopa vodstva. Volitve v KS Dolina so se izvedle in bile uspešne, tamkajšnja KS pa sedaj deluje nemoteno. Nekoliko drugače je pri KS Kot, kjer se volitve zaradi nevloženih kandidatur niso mogle izvesti, KS pa je tako še naprej brez vodstva.

A kot kaže, bi KS Kot naposled le lahko dobila vodstvo, saj se bodo predčasne volitve v omenjeni KS le zgodile. Če na prvih predčasnih volitvah kandidatov za svet KS ni bilo, so tokrat interesenti, neuradno, trije. 24. februarja se je v tamkajšnjem vaškem domu odvil zbor občanov, ki so izrazili interes po ponovitvi volitev. Te se bodo odvile 7. maja, KS pa bi končno lahko pričela z normalnim delovanjem.

Če tudi tokrat ne bi bilo kandidatov za volitve v svet KS, bi se lahko zgodila ukinitev KS Kot, kar pomeni, da ta KS preneha obstajati in ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice pa preidejo na občino oziroma na novo KS, ki nastane z združitvijo prejšnjih KS. V Kotu je sicer okrog 100 volilnih upravičencev, v svetu KS pa lahko sedijo največ trije člani.

Vsa volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo nadomestnih volitev v svete KS Dolina in Kot, so pričela teči že 3. oktobra 2016.