Sveže

Bioplinarna: Sestanek CI s predstavnico Urada za stanje okolja pri Agenciji RS za okolje

ūSituacija s sporno lendavsko bioplinarno podjetja ECOS ni končana. Civilna iniciativa (CI) namreč še kar naprej stopa korake proti odgovorom in rezultatom meritev, ki jih zahtevajo že praktično od začetka boja, tokrat ob podpori Centra za pravno svetovanje iz Lendave. Včeraj so tako sestankovali s predstavnico Urada za stanje okolja pri Agenciji RS za okolje, dr. Janjo Turšič.
Člani CI Petišovci (»Dovolj smradu«) so aktivni še naprej. Včeraj so namreč opravili sestanek s predstavnico Urada za stanje okolja pri Agenciji RS za okolje, dr. Janjo Turšič in ji predstavili svoje zahteve. CI namreč želi zadevi priti do dna, predvsem iz vidika meritev kakovosti zraka, ki ga dihamo v Lendavi in bližnji okolici ter meritve zemlje in površinskih voda v neposredni bližini bioplinarne.

Sestanka so se, poleg CI Petišovci (»Dovolj smradu«) udeležili še vodstvo Turističnega in okoljevarstvenega društva Petišovci, oboji pa ob pomoči pravne podpore Centra za pravno svetovanje iz Lendave. Kot so na sestanku obelodanili, si omenjeni skupaj prizadevajo, da bi se prebivalci prizadetega območja seznanili z dejanskimi vplivi uvodoma navedenega obrata na okolje, »saj so prebivalci kot tudi obiskovalci širšega območja navedenega obrata dalj časa priča neznosnim življenjskim razmeram, ki jih povzročajo neprijetne vonjave,« so bili jasni.

Zanima jih predvsem vpliv emisij na zdravje

Prisotne je seveda najbolj zanimal vpliv tovrstnih emisij na zdravje ljudi, kar je bil tudi en izmed razlogov, zakaj ta sestanek. Kot sami pravijo, »se utemeljeno poraja vprašanje o vplivu tovrstnih emisij (toksičnost plinov, gljiv, plesni itd.) na zdravje ljudi, še toliko bolj po poročanju v medijih o številnih ugotovljenih kršitvah v zvezi z obratovanjem uvodoma navedene bioplinarne.« Ob tem so se naslanjali predvsem na ugotovitve inšpekcije, ki je pri minulih pregledih ugotovila številne kršitve,med drugim tudi, da so nezakonito uvozili odpadke iz Hrvaške, jih neprimerno shranjevali ter predelovali in to brez potrebnih dovoljenj.

Občina Lendava: “Občina bo pristojno ministrstvo zaprosila za posredovanje vseh informacij v zvezi z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji in inšpekcijskimi pregledi bioplinarne. Naročilo se bo vzorčenje tal, sedimentov v Kopici in merjenje izpustov v zrak. Pristojne službe bodo pozorne tudi na higienske razmere na lokaciji bioplinarne.” O vsem bodo, kot so še zapisali na spletni strani Občine, obvestili javnost.