Ostalo

Bi najeli zunanji gostinski objekt (leseno hišico) ob stolpu Vinarium?

Turistična zveza Lendava vabi je v teh dneh na svoji spletni strani objavila razpisno dokumentacijo za javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za najem in za uporabo zunanjih lesenih gostinskih objektov (v nadaljevanju lesenih hišic) ob stolpu Vinarium.
Turistična zveza Lendava vabi z objavo javnega razpisa na spletni strani razglednega stolpa Vinarium, na facebook strani Vinarium Lendava in na spletni strani Turistične zveze Lendava vabi povabila zainteresirane ponudnike, naj oddajo svojo ponudbo za najem in za uporabo zunanjih lesenih hišic ob stolpu Vinarium, na naslovu Dolgovaške Gorice 229, 9220 Lendava.

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na recepciji razglednega stolpa Vinairum Lendava, vsak delovni dan razen ob ponedeljkih med 10. do 17. uro, ali si jo prenesejo z omenjenih spletnih strani. Oddajajo se štirje zunanji leseni gostinski objekti v izmeri 10 kvadratnih metrov. Pogodba o uporabe zunanjih lesenih gostinskih objektov se sklepa za obdobje 1 leta od dneva sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja najemnega ali uporabniškega razmerja.

Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst, hladnih in toplih napitkov ter
vnaprej pripravljenih prekmurskih specialitet, ki se konzumirajo z jedilnim in brez jedilnega pribora. Višina uporabnine znaša 152,50 € z DDV mesečno, cena pa zajema tudi obratovalne stroške. O izbiri najprimernejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po zaključku razpisa.