“Železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z madžarskim v Redicsu”

Čeprav študija izvedljivosti kaže, da železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z madžarskim v Rédicsu, bodo študijo dopolnili in pri tem upoštevali še elektrifikacijo proge.
Območje občine Lendava je že od nekdaj bilo razpoznavno po industriji, gospodarstvu ter kmetijstvu. Po odseku med Čakovcem in Lendavo se je ves čas odvijal tovorni promet, predvsem za potrebe lendavske naftne industrije. Potrebno je poudariti, da se v Lendavi, v industrijski coni, nahajajo tudi državne blagovne rezerve. Zaradi vsega tega, si Občina Lendava že vrsto let prizadeva za razvoj železniške povezave tako do Beltincev kot tudi do vasi Rédics na Madžarskem.

Čeprav študija izvedljivosti kaže, da železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z madžarskim v Redicsu, bodo študijo dopolnili in pri tem upoštevali še elektrifikacijo proge.

Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na direkciji za infrastrukturo (DRI), bo študija dopolnjena, “pri čemer bo upoštevana še elektrifikacija železniške proge, prav tako pa se bo poskušalo najti tudi druge vidike, na podlagi katerih bi upravičili železniško povezavo.” Ob pozitivnem sklepu študije bi lahko začeli postopek umeščanja v prostor, za kar pa mora biti sprejeta ustrezna odločitev tudi na državni ravni.

Proge še lep čas ne bo

“Slovenija v kratkoročnem obdobju nima predvidenih sredstev za gradnjo te proge, saj je v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 obravnavana kot projekt v okviru razvoja regionalnih prog,” so zapisali na na ministrstvu za infrastrukturo. Pri tem se sklicujejo na študijo o upravičenosti povezave Beltinci-Lendava-Redics. Slovensko-madžarska delovna skupina je februarja obravnavala študijo o upravičenosti povezave Beltinci-Lendava-Rédics in ugotovila, da je izkazana interna stopnja donosnosti prenizka, zato je ekonomska upravičenost gradnje vprašljiva.

Lendava je zaradi logistične odrezanosti železnice v preteklosti veljala za povsem odročno in strateško nepomembno lokacijo, pa čeprav imajo tukaj svoje rezervoarje Zavod Republike Slovenije za državne rezerve, ki namerava v kratkem obnoviti industrijski tir, skupaj s podjetjem Petrol. Potniški vlak trenutno vozi od Lendave do Čakovca in nazaj, tire pa je uporabljala tudi nekdanja Nafta Lendava. Občinski svet Občine Lendava se na svoji 4. redni seji zavzel za vzpostavitev in izgradnjo železniške infrastrukture Lendava – Beltinci − Rédics (Madžarska) in sprejel sklep, da se Vlado RS pozove, da izgradnjo nove železniške povezave obravnava kot projekt državnega pomena. Prava tako občinski svet poziva Svet Pomurske regije, da se opredeli in izrazi podporo projektu na regijski ravni.

“Preusmeritev prometa iz cest na železnico bo morala postati ena od prioritetnih nalog, v kolikor želimo slediti temeljnim načelom okoljske politike in ciljem Evropske komisije, da se do leta 2030 preusmeri 30 odstotkov cestnega blagovnega prometa na razdaljah več kot 300 km na železnico ali vodni promet,” so sporočili iz Občine Lendava. Župan Janez Magyar in župan mesta Zalaegerszeg Zoltán Balaicz sta na svojem prvem srečanju sredi februarja 2019 izpostavila nujnost izgradnje železniške povezave Zalaegerszeg − Rédics − Lendava − Beltinci, ki je za razvoj gospodarstva na obeh straneh meje strateškega pomena.

Železniška proga Lendava – Lendava d.m. je ena izmed železniških prog, ki sestavljajo železniško omrežje v Sloveniji, pa čeprav ta z železniškim omrežjem nima neposredne železniške povezave v Sloveniji. Začetna železniška postaja je Lendava, medtem, ko je končna železniški mejni prehod Petišovci. Lendava je s preostalim slovenskim železniškim omrežjem povezana le prek ozemlja Hrvaške čez Čakovec in Središče ob Dravi. Tudi zaradi tega razloga se je pojavila zamisel o železniški povezavi Lendave z Mursko Soboto oz. z Beltinci na eni strani ter z madžarskim Rédicsem na drugi strani.