Prostovoljno gasilsko društvo Gomilica bo prejelo novo gasilsko vozilo

Prostovoljni gasilci iz Gomilice bodo, kot kaže, prejeli novo gasilsko vozilo. V lasti sicer že imajo gasilsko vozilo, letnik 2000, ki se pogosto kvari in katerega več ni možno nadgraditi. občinski svet Občine Turnišče je soglasno potrdil sklep o 50 odstotnem sofinanciranju vozila, preostal del sredstev bo priskrbelo društvo samo.
Prostovoljno gasilsko društvo Gomilica je na letnem občnem zboru društva, kis e je odvilo konec februarja, sprejelo sklep o nabavi novega gasilskega vozila z oznako GVV-1. PGD Gomilica ima sedaj v lasti GVV-1 letnik izdelave vozila 2000, ki je pogosto v okvari in je potrebno temeljite obnove, ni pa možno vozila več
nadgraditi, da bi zagotavljalo ustrezne pogoje za gašenje požarov ali druge intervencije, ob tem pa so pri tamkajšnji gasilski zvezi zapisali, da bodo omenjeno vozilo ponudili na prodajo po ceni okrog 12.000 evrov. Konec maja so predstavniki PGD Gomilica dokumentacijo v zvezi z nabavo novega GW-1 predložili občinski upravi in županu. Po pregledu dokumentacije je PGD Gomilica tekom leta predložil še soglasje Gasilske zveze Turnišče, “Plan nabave” in predložil dve ponudbi za nabavo novega vozila.

Na podlagi prejete dokumentacije je občina Turnišče v obravnavo na zadnji korespodenčni seji, ki se je odvila novembra, podala predlog sofinanciranja nabave omenjenega vozila v višini 50 % celotne vrednosti nabave novega vozila s strani Občine Turnišče. “Glede na dosedanjo prakso nabave gasilskih vozil bo Občina prispevala 50 odstotkov celotne investicije iz sredstev proračuna, preostanek pa je društvo zbralo s pomočjo donacij, dotacij in drugih prispevkov. Znesek sofinanciranja bo razdeljen na tri enake dele, sredstva pa bodo zagotovljena v proračunih za leta 2021, 2022 in 2023,” so sporočili.

Tamkajšnji gasilci so podali povpraševanje trem ponudnikom gasilskih vozil, in sicer Webo Maribor d.o.o., ki je ponudil ceno 127.151,57 EUR z DDV, Svit Zolar d.o.o., Stogovci ki je ponudil ceno 98.701,44 EUR z DDV ter, Rosenbauer d.o.o., Gornja Radgona, ki ponudbe ni podalo. Vozilo bo tako po ceni 98.701,44 EUR z DDV dobavilo podjetje Svit Zolar d.o.o., podvozje pa bo Iveco daily 70C 18H.