Predstavili rezultate Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020

V sejni sobi Pomurske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), na Glavni ulici 124, so včerajšnji dopoldan predstavili rezultate Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti.
“V letu 2018 smo bili v splošnem zelo uspešni. Imeli smo veliko prireditev. Rad bi izpostavil madžarski gospodarski projekt, ki smo ga peljali v letu 2017 in v letu 2018, v letu 2018 pa je bil izveden slovenski gospodarski projekt, ki je bil zelo uspešen in z rezultati katerega boste sedaj tudi seznanjeni,” je uvodoma prisotnim novinarjem dejal Ferenc Horváth, poslanec v Državnem zboru in predsednik krovne organizacije tukajšnjih Madžarov, PMSNS.

Na tiskovni konferenci so torej bili predstavljeni dozdajšnji rezultati Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar v praksi pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja.

Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev. “Program je pripravila PMSNS skupaj s pristojno regionalno razvojno agencijo, to je Razvojni center Murska Sobota, z Uradom vlade RS za narodnosti in z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada RS je program potrdila junija 2017, spremembe programa pa lanskega januarja. Pogodbe je PMSNS s pristojnim ministrstvom podpisala marca, ko so z izvajanjem aktivnosti tudi pričeli,” je dejala Livia Sabo, vodja programa pri PMSNS.

Kar se tiče programa, je v letu 2018 bilo na voljo 700.000 evrov, program pa je že sicer razdeljen na tri ukrepe. V ukrepu 1, spodbujanje naložb v gospodarstvu, je bilo za lansko proračunsko leto namenjenih 260.000 evrov, od tega je PMSNS razpisala sredstva v celoti, ta pa so v celoti tudi počrpana. Namen in cilj ukrepa je bila sofinanciranje novih in ohranitev obstoječih zmogljivostih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, razpis pa je bil objavljen 25 maja. Na razpis je do 21 junija prispelo 17 projektnih vlog, od katerih je bilo pet projektnih vlog odobrenih, do konca avgusta pa so bile podpisane tudi vse pogodbe.

Vse projekte je bilo potrebno zaključiti do 30. septembra, vseh pet upravičencev, to so bila podjetja Purlen, Martmetal, Vinko Kramar s.p., Arma in Legartis,  je projekte tudi uspešno zaključilo. Med drugim so bile pri vseh upravičencih izvedene kontrole, odprla pa so se štiri nova delovna mesta. Podjetja bodo tako lahko izdelovala nove produkte, lahko pa bodo tudi širila proizvodnjo.

V sklopu ukrepa 2, vzpodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, je bilo na voljo 320.000 evrov, od tega  je bilo počrpanih 319.335 evrov. Namen ukrepa je spodbujanje razvoja programskega območja z oživitvijo obstoječih etnografskih hiš ter ohranjanje jezikovne in kulturne identitete. V sklopu tega ukrepa so bile obnovljene etnografske hiše v Dobrovniku, Domanjševcih in v Krplivniku, prav tako so bili obnovljeni prostori v centru Bánffy v Lendavi, dva stražna stolpa (eden v Hodošu in drugi v Krplivniku), Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava pa je namenila sredstva za nakup nepremičnine v Dolini, kjer bo vzpostavljena nova etnografska hiša.

V sklopu ukrepa 4, promocija območja in podpora pri izvajanju programa, pa je finančni okvir znašal 120.000 evrov. Tudi tukaj so bila sredstva počrpana v celoti. V sklopu omenjenega ukrepa je bilo pripravljenih več kratkih promocijskih video posnetkov, nabavila se je informacijsko-komunikacijska oprema v etnografskih hišah, pripravila se je strategija in promocijski material za namen oglaševanja območja, pripravil pa se je tudi spletni portal muravidek.re, ki je informacijski portal namenjen obiskovalcem iz sosednje Madžarske.

Za leto 2019 je namenjena enaka višina sredstev kot za leto 2018, to je 700.000 evrov. Sredstva bodo letošnje leto razdeljena drugače, saj je letos za ukrep 1 namenjenih 350.000 evrov, za ukrep 2 180.000 evrov, za ukrep 3 50.000 evrov in za ukrep 4 120.000 evrov.