Ostalo

Na vrhu razglednega stolpa Vinarium je bil nameščen radioamaterski repetitor radijskega omrežja v primeru nevarnosti

Zveza radioamaterjev Slovenije z radioklubi po Sloveniji zagotavlja rezervne sisteme zvez za službe zaščite, reševanja in pomoči, katere delujejo v okviru Uprave Republike za zaščito in reševanje. Zveza radioamaterjev Slovenije se je tako s prošnjo po namestitvi repetitorja na razgledni stolp Vinarium obrnila na Občino Lendava, ta pa je, zaradi dejstva, da so radioamaterji in njihovo delo splošnega družbenega pomena v javnem interesu, namestitev repetitorja odobrila. Pomurje je tako na podlagi tega od minule srede v celoti pokrito z radijskim omrežjem za nevarnost.
“Rezervne sisteme zvez radioamaterji zagotavljamo z lastnim amaterskim radijskim omrežjem za nevarnost (ARON), ki deluje na prostovoljni, humanitarni bazi. Zveza radioamaterjev Slovenije in njeni radioklubi, ki so organizirani kot društva imajo zato poseben status delovanja v javnem interesu. Območje Pomurja, kot nosilni radioklub na področju ARON aktivnosti, pokriva RTV Radioklub Murska Sobota. Slednji tudi zagotavlja regijsko ARON ekipo v skladu z načrtom aktiviranja ARON ekip. Za potrebe lokalnih komunikacij imamo radioamaterji za pomursko regijo na Zgornjem Kocjanu, v prostorih Radiokluba Radenska, že postavljeno repetitorsko postajo analogno/digitalnega omrežja,” so sporočili iz Zveze radioamaterjev Slovenije.

Repetitor na vrhu razglednega stolpa Vinarium je pomemben v primeru morebitne nevarnosti, še posebej ob izpadu običajnih komunikacij

Zaradi konfiguracije terena je za potrebe pokritosti celotne pomurske regije torej bil potreben še en repetitor, ki je bil minulo sredo nameščen na vrhu razglednega stolpa Vinarium. Od tam lahko radioamaterji odslej pokrivajo vsa nepokrita območja in tako v primeru večjih naravnih in drugih nesreč ali ob prekinitvi javnih telekomunikacijskih omrežij, zagotovijo občanom kot tudi podjetjem v regiji in občini Lendava večjo varnost.

Repetitor na stolpu Vinarium tako deluje v območju UHF s klicnim znakom S55DLE na frekvenci 438.4375 MHz z zamikom -7,6 MHz. V DMR načinu je za dostop potreben Color Code 2 in v FM načinu CTCSS: 123.0 Hz. Repetitor ima tudi povezavo v internetno omrežje na redundantni način.

Opis omrežja ARON

“Od ustanovitve Zveze radioamaterjev Slovenije leta 1946, smo se radioamaterji spontano odzivali v primeru naravnih in drugih nesreč z obveščanjem, prenosom sporočil in ustrezno pomočjo prebivalstvu ter različnim službam. Čeprav velikokrat uspešno in pohvalno, vedno le ni bilo optimalno. Zato smo se še pred osamosvojitvijo Slovenije začeli ukvarjati z mislijo, da to svojo humanitarno dejavnost osmislimo bolj organizirano. Tako je postopoma nastajal pravilnik, katerega je v obliki kodeksa organiziranega omrežja za reševanje in obveščanje sprejel UO ZRS leta 1992. Poimenovali so ga ARON kodeks, kar pomeni Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. Kratico uporabljamo tudi kot Amatersko Radijsko Omrežje za Nevarnost,” so zapisali.

Območje pokrivanja repetitorja na stolpu Vinarium. To je drugi repetitor za pokrivanje pomurske regije.

Zveza radioamaterjev Slovenije skupaj s pooblaščenimi radioklubi po pogodbi z URSZR organizira 13 regijskih in državno ARON ekipo. ARON ekipe tako nudijo podporo Centru za obveščanje republike Slovenije (CORS) in Regijskim centrom za obveščanje (ReCO). Hkrati nudijo informacijsko-komunikacijsko podporo tudi regijskim in državnemu štabu Civilne zaščite ter enotam v sistemu zaščite, reševanja in pomoči tako doma kot v tujini. Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij, zato lahko nudimo radijske komunikacije tudi v najtežjih pogojih dela. Vsaka ARON ekipa zagotavlja KV, UKV in digitalne zveze in kar je najpomembneje ima na voljo ARON ekipe, ki imajo pogodbo z lokalno skupnostjo in radioamaterje, ki so po kodeksu ARON zavezani k obveščanju pristojnih oziroma ARON ekip.