Gondola: Projekt predstavili predstavnikom KS Gorice pri Lendavi; ustanovljena CI proti gradnji

Predstavnikom sveta krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi je vodstvo Občine Lendava ob prisotnosti strokovnjaka s področja žičniških naprav, Srečka Jesenška, predstavilo projekt “Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium.” Dober dan po predstavitvi pa se je na priljubljenem spletnem socialnem omrežju Facebook že pojavila zaprta skupina Civilna iniciativa proti gradnji gondole.
“Občina Lendava je predstavnikom sveta krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi v prostorih Krone predstavila projekt ´Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium.´ Predstavitev je vodil župan Občine Janez Magyar, tehnično pa je projekt predstavil strokovnjak s področja žičniških naprav Srečko Jesenšek. V prvi fazi, to je bilo konec letošnjega februarja, je projekt že bil predstavljen lastnikom zemljišč na predvideni trasi gondole in tistim, ki imajo zemljišča v vplivnem območju predvidene gradnje, tokrat smo ga pa predstavili predstavnikom sveta krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi, ki projekt pozdravljajo in z navdušenjem podpirajo njegovo izvedbo,” so sporočili iz Občine Lendava.

Župan je prisotnim predstavil vse prednosti, ki jih umestitev gondole predstavlja za občane in prebivalce Lendavskih in Dolgovaških goric. Predvsem je poudaril sledeče:

  • s projektom, v sklopu katerega je predvidena umestitev gondole in restavracije, Občina še dodatno nadgrajuje to turistično destinacijo in bistveno izboljšuje kvaliteto bivanja občank in občanov na območju goric,
  • s projektom sledimo viziji zelenega ter trajnostnega turizma na območju naše lokalne skupnosti in tudi širše,
  • načrtovana gondola bo povezala staro mestno jedro Lendave z razglednim stolpom Vinarium na vinsko-turistični cesti, kjer bo turistična ponudba obogatena tudi z zipline-om in čokoladnico,
  • žičniška naprava je tiha, ker je naprava na električni pogon, je varna in ekološko neoporečna, saj ne obremenjuje okolja; pod njo je omogočena tudi gradnja,
  • gondola bo omogočala prevoz 500 oseb na uro,
  • z izgradnjo žičniške naprave se predvideva tudi povečanje cen nepremičnin zaradi izboljšanja kvalitete bivanja na tem področju,
  • sredstva za izvedbo investicije se bodo v 85% zagotovila iz sredstev EU, 15% vrednosti investicije pa bo iz lastnih sredstev,
  • pričakujemo, da bo mestno središče ponovno oživelo, saj je pri Dvojezični srednji šoli parkirišče za 10 avtobusov, obiskovalci pa se bodo do vstopne postaje gondole pri vinski kleti pod gradom, sprehodili skozi mestno jedro.

Na Facebooku že ustanovljena civilna iniciativa proti gradnji gondole

Dan po predstavitvi pa se je na spletnem družbenem omrežju Facebook že pojavila zasebna skupina, poimenovana Civilna iniciativa – Ustavimo gradnjo gondole v Lendavi. “Vsi občani, ki si tovrstnega posega v prostor ne želimo, sploh glede na to, da ta znatno posega v premoženje in druge pravice, ki bi z realizacijo utegnile biti prizadete, pozivamo, da se tovrstnemu posegu v prostor in zasebnost, upremo. Zato ustanavljamo ljudsko iniciativo, ki bi se lahko uprla samovolji posameznikov in predstavila svoje stališče in zadržke pred tako finančno znatno investicijo,” so zapisali.

“To skupino smo ustanovili, da bi skupaj razmišljali o poti razvoja turizma v Lendavskih in Dolgovaških goricah, dali pripombe in predloge za bolj smotrno porabo 8 MIO EUR, ki so predvidena za izgradnjo gondole in restavracije. Drugih forumov zaenkrat ni, kajti predstavniki občine so se odločili, da iz predstavitve izključijo širšo javnost (sklicujoč se na COVID in varstvo osebnih podatkov). Projekt so zaenkrat predstavili lastnikom zemljišč, nad katerimi bi potekala trasa gondole. Predstavitev je bila 24.2.2021 nakar so sledili individualni pogovori z lastniki zemljišč. Niti o tem ni veliko informacij,” pa je zapisal en izmed ustanoviteljev, József Végi.