Ferencu Szabu državno madžarsko odlikovanje

Na minuli, 30. redni seji Vlade Republike Slovenije je bilo podano pozitivno mnenje k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja “Zlati križ za
zasluge” slovenskemu državljanu Ferencu Szabu, nekdanjemu predsedniku Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je zaprosilo za soglasje slovenskih oblasti k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja “Zlati križ za zasluge” slovenskemu državljanu Ferencu Szabu, predsedniku Kulturnega društva Petőfi Sándor in bivšemu podpredsedniku Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Z odlikovanjem želijo izraziti zahvalo za ohranjanje madžarske kulture v Pomurju ter za organizacijo številnih kulturnih dejavnosti, namenjenih Madžarom, živečim v Sloveniji.

”Madžarski zlati križ za zasluge” je najvišji izmed treh možnih imenovanj madžarskega križa za zasluge. Madžarski križi za zasluge – tako za civilne kot vojaške namene – so razdeljeni v tri skupine: zlate, srebrne in bronaste.