GML: Predsednik sveta postal Zoltan Kepe, njegov namestnik pa Boštjan Kelenc

Minuli petek se je v prostorih Galerije-Muzeja Lendava odvila izredna seja sveta, na kateri so naposled le uspeli izbrati predsednika sveta omenjenega javnega zavoda ter njegovega namestnika.
Že več mesecev je javni zavod Galerija-Muzej Lendava deloval brez predsednika sveta, kar pa je, kar se tiče delovanja, nedopustno. Tako so stekli vsi postopki v sodelovanju z Občino Lendava, kot to nalagajo tudi pravila, omenjeni javni zavod pa je na petkovi izredni seji tako dobil predsednika in njegovega namestnika. Celotna zgodba sicer sega daleč v lansko poletje.

Kot nalagajo pravila, predlog oz. več predlogov za predsednika sveta tega javnega zavoda poda župan Občine. Tokrat sta to bila Dr. Zoltan Kepe in Boštjan Kelenc, kar se je zgodilo julija 2019. Predloga sta bila dana na glasovanje oba pa sta s strani članov sveta na novembrski seji prejela enako število glasov, torej vsak po tri. “Takrat smo Občino Lendava, natančneje župana obvestili o izidu glasovanja ter o dejstvu, da kandidat zaradi izenačenega rezultata ni bil izbran,” nam je dejal direktor omenjenega zavoda, Dubravko Baumgartner.

Ker je Občina Lendava pri predlaganih kandidatih kljub temu vztrajala in novih ni želela predlagati, to se je zgodilo letošnjega januarja, je ostalo le vnovično glasovanje, kar je lendavska Občina tudi predlagala. Po opravljenem vnovičnem glasovanju na omenjeni petkovi izredni seji je tako bil Dr. Zoltan Kepe izglasovan za predsednika sveta in za namestnika predsednika Boštjan Kelenc.

Po mnenju novega predsednika sveta spada Galerija-Muzej Lendava med najuspešnejše kulturne javne zavode v regiji, cilj pa je, da tak status, ta vodilni položaj, ki je dosežen z izjemnim strokovnim delom, zavod ohrani tudi v bodočnosti. “S takšnim razpletom sem zadovoljen. Smo team, ki delamo, vedno smo se trudili, in tako bo tudi vnaprej,” pa je bil kratek direktor Dubravko Baumgartner.