Zaživela je E-kolesarnica

Občina Lendava je na območju med TC Lendava in Dvojezično srednjo šolo Lendava lani zgradila E-kolesarnico, ki je zaživela v teh dneh. Aktivnosti projekta so se pričele v sklopu operacije Pametne vasi za jutri. Delno je bil projekt financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v višini 85 odstotkov vrednosti projekta).
V sklopu projekta je bila urejena dovozna pot, postavljena nadstrešnica z betonsko podlago, nabavljenih 8 električnih koles, 8 polnilnih postaj za e-kolesa, postaja z ekranom na dotik za izposojo e-koles ter servisno stojalo za kolesa. Gre za investicijo s katero želi občina Lendava slediti sodobnim trendom razvoja trajnostne mobilnosti. Višina investicije je znašala 48.426,44 evrov DDV, od tega je 85 odstotkov sofinancerskih sredstev. Vloga za sofinancerska sredstva je bila oddana preko prijavitelja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Pametne vasi za jutri

Kaj sploh je pametna vas? Pametno vas lahko v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja. Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami. Vse to so bili osnovni izzivi, ki so jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 EUR, od tega so partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 EUR evropskih sredstev.

Z e-kolesi ter pripadajočo kolesarnico s polnilnico želijo doprinesti k zmanjševanju toplogrednih plinov in spodbujanju uporabe trajnostnega prevoza na območju občine Lendava. “Za e-kolesa želimo, da se bodo čim več uporabljala in da bo v prihodnosti sledilo več takšnih investicij, ki niso koristne samo za okolje, ampak tudi za naše zdravje,” so zapisali.