Ostalo

Nakup Krone leta 2018: Primer je še vedno v fazi zbiranja obvestil

Nadzorni odbor je na svoji 14. seji, ki je bila na sporedu konec septembra 2020 sprejel končno poročilo o opravljenem nadzoru “Izvedba nakupa poslovnega objekta Krona,” o čemer smo sicer že poročali. Občina je podala kazensko ovadbo maja 2021, primer pa je še vedno v fazi zbiranja obvestil na policiji.
Predmet nadzora je bila namenskost porabe proračunskih sredstev. V dokumentu je takrat nadzorni odbor poleg globokega oškodovanja občinskega proračuna ugotovil še negospodarno ravnanje, nenamensko porabo sredstev, … Poročilo je razkrilo, da je občinski proračun z nakupom Krone bil oškodovan za kar 100.000 evrov. Gre za denar davkoplačevalcev. Občina bi morala ravnati gospodarno z občinskim proračunom in nepremičnino z zaznambo izvršbe kupiti na dražbi v sodnem postopku in ne izvensodnem. Zelo verjetno bi jo lahko kupila za 50% ocenjene vrednosti in brez DDV. Ocenjena vrednost je v času nakupa bila 192.414 evrov. Takrat se je na ugotovitve odzval tudi nekdanji župan, mag. Anton Balažek >>

Primer je še vedno v fazi zbiranja obvestil na policiji

Obrnili smo se na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Drago Farič, višji državni tožilec in vodja tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu nam je na naše vprašanje, ali imajo zadevo že v obravnavi, preko Andreje Bratkovič, zapisnikarice v pravosodnem organu zapisal: “Tukajšnje tožilstvo je dne 12.5.2021 prejelo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi kaznivega dejanja zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena KZ-1 na škodo Občine Lendava. Ovadba je bila odstopljena SKP PU Murska Sobota zaradi preveritve in zbiranja obvestil. Zadeva je v koledarju do 17.10.2022.”

Policija tako še vedno ni raziskala zadeve oz. zbrala vseh obvestil in podala kazenske ovadbe ali poročila.

In kaj pravi 257.a člen KZ-1?

Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo. Če je zaradi dejanja nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.