Bo projekt prenove mestnega središča v Murski Soboti nagrajen?

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije letos poskusno uvaja regijski predizbor nominacij za Zlate svinčnike. Strokovna komisija je izmed vseh prispelih del iz vsake regije nominirala največ tri realizacije (glede na velikost regije in kvaliteto produkcije), ki so se kot predstavniki svojih regij potegovale za nagrado Zlati svinčnik. Regijske nominacije objavljajo dva meseca pred zaključno prireditvijo, dobitniki Zlatih svinčnikov pa bodo znani šele tik pred zaključnim dogodkom.
Ureditev Slovenske ulice ter Trga zmage v Murski Soboti, ki se torej poteguje za nagrado Zlati svinčnik, spada pod Mariborsko regijo, konkurira pa jima projekt ureditve Sodnega stolpa v Mariboru.

Gradbeno podjetje Pomgrad je konec septembra 2019 pričelo z deli na Slovenski ulici v Murski Soboti, ki so potekala po fazah in so se zaključila v letu in pol. Šlo je za gradbena dela na delu Slovenske ulice od Hotela Diane do odcepa za Ulico arhitekta Novaka proti Policiji. Neurejene zunanje javne površine, brez primernih vsebin niso privabljali lokalnih prebivalcev niti drugih obiskovalcev in kupcev. S projektom so v Murski Soboti želeli oživeti mestno središče in na ta način odpraviti posledice degradiranega območja.

Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) je leta 2016 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni natečaj za prenovo mestnega središča. Na podlagi natečajne rešitve je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija. MOMS je s projektom “Prenova mestnega središča – 1. faza” junija 2017 kandidirala na javni poziv Združenja mestnih občin Slovenije za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini Združenja mestnih občin Slovenije, ki je bil objavljen avgusta 2017, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti postopka izbora operacij Združenja mestnih občin Slovenije, so v Murski Soboti maja 2018 oddali vlogo za t.i. II. fazo postopka na Ministrstvo za okolje in prostor.

Septembra 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor potrdil projekt. Oktobra 2018 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Januarja 2019 pa je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo Sklep o sofinanciranju operacije. Junija je bila podpisana sofinancerska pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor, na podlagi katere je bilo možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev. Prvo izplačilo nepovratnih finančnih sredstev je bilo v začetku avgusta 2019.

V sklopu projekta “Sobota, kot si jo želimo” in v fazi priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota je bilo zbranih veliko želja ter predlogov občank in občanov, ki so bile upoštevane pri izdelavi projektne dokumentacije. Idejna zasnova prenove je bila izbrana na javnem natečaju, ki ga je Mestna občina Murska Sobota razpisala skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Ocenjevalna komisija je izmed pet prijavljenih projektov izbrala zmagovalno natečajno rešitev, katere avtorji so Matej Blenkuš, Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Primož Žitnik, Dominik Košak, Pia Kante, Katja Mali, Zala Babič, Urška Cvikl in Rok Sraka.

Ureditev Trga zmage