Ostalo

Župan Občine Beltinci pozval Vlado RS k takojšnji ureditvi letalske obrambe proti toči v Pomurju

Včerajšnje neurje s točo je v Pomurju pustilo nepopravljivo škodo na kmetijskih zemljiščih, vrtovih, pridelkih, gospodarskih poslopjih, številnih strehah in domovih. Župan Občine Beltinci Marko Virag je po včerajšnjem neurju s točo, ki je povzročilo nepopravljivo škodo, predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška, pozval k takojšnji ureditvi letalske obrambe proti toči v Pomurju. Občina Beltinci bo ljudem, ki so utrpeli škodo, pomagala po najboljših močeh, a tudi država mora storiti vse potrebno, da se to področje sistemsko čimprej uredi.
V okviru letališča v Rakičanu je potrebno v najkrajšem možnem času vzpostaviti učinkovito obrambo proti toči. Usoda pridelkov ne more biti odvisna od volje ene občine ali enega ministrstva. Ljudje, ki pridno delajo na svojih vrtovih, njivah, sadovnjakih, vinogradih, si na slovenski zemlji zaslužijo, da jim država zagotovi tisto obrambo, ki jo je leta 2022 mogoče zagotoviti. Vsak evro investicije države in občin v obrambo proti toči je več kot upravičen. Zato je nujno potrebno takoj sistemsko vzpostaviti obrambo, ki bo urejena na dolgi rok. Bolečina ljudi po včerajšnjem neurju in škoda, ki so jo naši ljudje utrpeli, je nepopravljiva. Občina jim bo pomagala po najboljših močeh, a tudi država mora storiti potrebno, da se to področje uredi. Zato javni poziv novemu predsedniku vlade RS dr. Robertu Golobu, da njegova vlada sistemsko in trajno uredi to področje. Tako bodo ljudje, ki si prizadevajo za samooskrbo in za to predano delajo na slovenski zemlji, imeli večjo varnost in sigurnost, da jim narava njihovega trdega dela ne spremeni v nič,” poudarja župan Občine Beltinci Marko Virag.

“Država Slovenija bi morala stremeti k temu, da se ustrezno usposobi izvajalce na področju obrambe proti toči, pomagati bi morala tako z rednimi viri financiranja kot tudi z ustrezno opremo. Zaradi podnebnih sprememb, ki se kažejo v ekstremnih vremenskih dogodkih, kot so neurja, neurja s točo, poplave in ne nazadnje tudi suša, se (vsakoletna) škoda v kmetijstvu, gozdarstvu in na premoženju ljudi meri v milijonih evrih, kar je bistveno več, kot bi jih potrebovali za nabavo ustrezne protitočne opreme in za izvajanje le te,” so še zapisali na občinski upravi Občine Beltinci.

V občini Beltinci so tako na novega predsednika Vlade RS in na ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovili naslednja vprašanja:

  • Boste zagotovili potrebna sredstva za protitočno obrambo v Pomurju?
  • Ali se zavedate kakšno potencialno škodo lahko povzročite kmetijstvu, gozdarstvu, premoženju ljudi, samooskrbni verigi prebivalcev?
  • Kdo bo nosil škodo v včerajšnjem primeru toče, ki je uničila kmetijska zemljišča, gospodarska poslopja, številne strehe, domove, ker ministrstvo ni zagotovilo protitočne obrambe?
  • Ali ste mnenja, da bi bilo potrebno obrambo proti toči razširiti še na druga območja v Sloveniji?