Sveže

Župan Magyar danes ob 10:30 uri odredil stanje najvišje pripravljenosti

Iz občine Lendava smo v naše uredništvo prejeli obvestilo, da je župan Občine Lendava Janez Magyar danes dopoldan ob 10:30 uri, v skladu s svojimi pooblastili, odredil stanje najvišje pripravljenosti. V stanju najvišje pripravljenosti so od 10:30 ure pripadniki Civilne zaščite na našem območju, gasilci po celotnem območju Občine Lendava ter javno podjetje Eko-Park Lendava s svojimi zmožnostmi.
“Spoštovani poveljnik Civilne zaščite Občine Lendava mag. Tibor Hebar, spoštovani direktor javnega podjetja Eko – Park d.o.o. Jožef Gerenčer, v skladu s svojimi pooblastili odrejam stanje najvišje pripravljenosti zaradi že nastalih in še napovedanih dolgotrajnih nalivov, zaradi katerih se pričakujejo nadaljnji porasti in razlivanje vodotokov,” se glasi sporočilo, ki smo ga prejeli tudi v naše uredništvo za namen javnega obveščanja.

Župan Magyar je tako odredil še:

  • Civilni zaščiti, da se sprožijo vse potrebne aktivnosti, potrebne za zavarovanje, omilitev in potencialno odpravo škode na javni infrastrukturi ter premoženju gospodinjstev
  • Javnemu podjetju Eko-Park Lendava, da se njihove ekipe odredi v stanje najvišje pripravljenosti (sodelavce se pošlje domov in se organizira delo le za nemoteno funkcioniranje javne gospodarske službe) in v kolikor bo potreba po intervenciji zaradi škodnih primerov občank in občanov ter javne infrastrukture, da so na voljo z vsemi razpoložljivimi kadri in opremo.

“Na podlagi vaših pristojnostmi v imenu občine Lendava zahtevam, da pristopite k znižanju (ali zaustavitvi) zadrževalnika Resznek (Resnik) na Madžarskem, vse v luči zaščite občank in občanov in njihovega imetja,” pa je sporočil Antonu Kustecu, vodji Sektorja za območja Mure na Uradu za upravljanje z vodami.

Iz podjetja Eko-Park Lendava so v času nastajanja tega članka že sporočili, da ima javno podjetje v stanju pripravljenosti 20 do 25 ljudi, od tega 2 šoferja in 2 strojnika, bager (10 ton), bager (3 tone) in dva kamiona-kiperja (prostornine prekucnika 5-6 m3). S podjetjem Nograd je že dogovorjeno dežurstvo, v pripravljenosti so trije veliki prekucniki naloženi s peskom.

Ob dem je že organizirana pregleiša služba, ki spremlja stanje vodotokov ter plazišč.

Obveščeni tudi gasilci

“Na osnovi dopisa župana Občine Lendava in včerajšnjega obvestila Občine Lendava za občane ter razglasitvi rdečega opozorila za Občino Lendava odrejam povečano pripravljenost prostovoljnih gasilskih društev v občini Lendava. V primeru potreb po vrečah, foliji in ostalih sredstvih za zaščito pred poplavami, bo vsem gasilskim društvom na voljo material v skladišču Civilne zaščite Občine Lendava. Opozorim vaš še na zelo hitro naraščanje Mure v Gornji Radgoni, kjer se je pretok v eni uri povečal za skoraj 80 m3/s in vodostaj povečal za 25 cm,” pa je vsem gasilskim društvom na območju Občine Lendava sporočil poveljnik Gasilske zveze Lendava, Ivan Kasnik.

Pri nas bi težave lahko povzročali vodotoki, reka Mura na našem območju v eni uri zrasla za 24 centimetrov

Agencija RS za okolje (Arso) je za večji del države razglasila rdeče opozorilo. Ponoči so hitro in močno poplavile številne reke v zahodni, osrednji in severni Sloveniji. Danes čez dan in ponoči bodo hitro naraščale reke v porečjih Savinje, Drave, Mure, Krke in Kolpe ter Sava v srednjem in spodnjem toku.