Sveže

Zunanjost lendavske Mestne hiše potrebna sanacijskih del

Lendavska mestna hiša je, kot smo opazili, potrebna sanacijskih del. To so potrdili tudi na Občini Lendava. Na nekaterih mestih je iz predela, kjer se strešni del stika z zidovi, pričela odpadati fasada v večjih kosih. Za takšno stanje naj bi bila kriva vlaga, ki kaplja iz dotrajanih žlebov.
Stavba, v kateri od leta 2006 deluje Občina Lendava, v dobrem letu dni je bila stavba namreč za potrebe Občine takrat povsem obnovljena, je bila zgrajena med letoma 1720 – 1750. Takrat je to bil hotel “Krona,” katerega je dal zgraditi grof Eszterhazy, stavbo pa je leta 1891 odkupila mestna hranilnica in sanirala nadstropno gostišče. Zgradba je bila kasneje tudi dozidana in prezidana, imela pa je tudi gospodarski del, kjer je bilo prostora za 40 konj, vozove ter ledenica. Po drugi svetovni vojni so bili nekateri objekti odstranjeni, objekt se je vsaj dvakrat preimenoval, v njem pa je gostinski lokal deloval do konca 80. let.

Od leta 2006 v objektu deluje Občina Lendava, objekt pa je pred vselitvijo Občine bil povsem saniran. Večjih sanacijskih del se tako v notranjosti kakor tudi v zunanjosti objekta ni izvajalo, stavba je pod spomeniškim varstvom, se pa je pred kratkim potreba po sanacijskih delih vendarle pokazala. Po letu 2006 bo tako potrebno sanirati oz. bolje rečeno zamenjati žlebova, saj je zaradi poroznosti oz. propadanja slednjih vlaga načela višje dele fasade. Deli le-te so ob tem začeli padati na tla in tako je celo sprehod ob zgradbi postal potencialno nevaren. Da zgradba ne bi propadala naprej, so na Občini že naročili izdelavo dokumentacije za sanacijo oz. sanacijo.

“Zadevo rešujemo. Težave povzroča meteorna voda. Stavba je zavarovana in kot prvo bo potrebno sanirati odvodnjavanje meteorne vode, saj težavo povzročajo žlebovi, ki so v slabem stanju in prepuščajo vodo. Sanacijski program se že pripravlja, torej je zadeva v teku. Žal tega prej nismo opazili, saj z zunanje strani težava ni bila vidna. Voda je določeno obdobje pronicala po zidovih, nočne temperature gredo pod ledišče, sledilo je sušno obdobje in omet je odpadel. Izvajalec del bo seveda primoran sodelovati z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, kar bo sanacijski postopek nekoliko podaljšalo. Težava z žlebovi se je pojavila na več mestih. Ocene stroškov še nismo prejeli,” je dejal Janez Magyar, župan Občine Lendava.