Ostalo

ZTR Lendava se vključuje v projekt Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji

Zavod za turizem in razvoj Lendava se znotraj krovnega nacionalnega programa za razvoj trajnosti v turizmu Zelena shema slovenskega turizma vključuje v projekt Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji.
Poglavitna cilja imenovanega projekta sta ustvariti delovno okolje, ki bo zdravo, prijetno in spodbudno ter ohraniti čisto in zeleno Slovenijo. Projekt naslavlja pet področij, in sicer odpadke, energetiko, vodo, promet in zdravje. Na prvem omenjenem področju gredo prizadevanja v smeri zmanjševanja, ponovne uporabe in pravilnega ločevanja odpadkov.

Na področju energetike so težnje po zmanjševanju porabe energije, in sicer pri segrevanju/ohlajanju prostorov, razsvetljavi in nakupu ter uporabi računalniške opreme. Na področju vode se poudarja pomen varčne (upo)rabe vode iz pipe, medtem ko se na področju prometa spodbuja k rabi javnega prevoza, koles in/ali k pešačenju. Velik poudarek se daje tudi delu na daljavo, ko je to mogoče. Na področju zdravja so številna ergonomska priporočila, poseben pomen pa se daje tudi sobi za sprostitev in gibanju med delovnim časom.

“Prihodnost je torej v t. i. Zelenih pisarnah, ki prispevajo k zaposlenim prijaznemu okolju tako, da poskrbijo tako za zaposlene kot za okolje in naravo. Iz tega razloga v pisarnah uporabljajo energetsko učinkovite žarnice, izklapljajo računalnike oz. jih puščajo v stanju mirovanja, regulirajo temperaturo prostorov, ločujejo odpadke, reciklirajo papir, zmanjšajo (upo)rabo vode, vnašajo zelene rastline itd,” so sporočili iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

Zaposleni v Zelenih pisarnah delajo skoncentrirano dlje časa, ne trpijo zaradi pogostih glavobolov, predvsem pa so manj utrujeni kot tisti, ki še zmeraj delajo v okolju brez zelenih rastlin in z neprestano vklopljenimi računalniki. Raziskave potrjujejo, da imajo posamezniki, ki delajo v Zelenih pisarnah in skrbijo za zeleno okolje v njih, boljšo samopodobo in so pri svojem delu samozavestnejši, mirnejši in bolj sproščeni. Ob tem soustvarjajo zeleno kulturo podjetja in izkazujejo večjo pripadnost svojemu delovnemu okolju.

“Vabljeni, da se v projekt Zelene in zdrave pisarne, prijazne Sloveniji, vključite tudi sami ter tako (so)ustvarite zdravo, prijetno in spodbudno delovno okolje, s posluhom za naravo,” so še zapisali pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava.