Ostalo

Zlata trsna rumenica: Slovenija in Hrvaška bosta sodelovali pri preprečevanju širjenja in zatiranju bolezni vinske trte

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in hrvaška ministrica za kmetijstvo Marija Vučković sta pred začetkom 61. mednarodnega kmetijskega sejma AGRA podpisali memorandum o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Republike Hrvaške o sodelovanju na področju zdravja rastlin.
Memorandum je nadaljevanje plodnega dvostranskega sodelovanja Slovenije in Hrvaške na področju zdravja rastlin, namenjen pa bo podpiranju strokovnega sodelovanja pri izmenjavi informacij in izkušenj v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice. Gre za nevarno in neozdravljivo bolezen trte, ki se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Namenjen bo tudi sodelovanju pri razvoju skupnih pobud in dogovorov na področju zdravja rastlin v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin.

Razmejena območja na hrvaški strani, ki mejijo na Slovenijo, se ujemajo z razmejenimi območji na slovenski strani, zato je danes podpisani memorandum še toliko večjega pomena, je po podpisu poudarila ministrica Irena Šinko. “Zelo pomembno je, da se seznanimo tudi z zapuščenimi vinogradi na obeh straneh meje, jih identificiramo in očistimo ter tudi na ta način zmanjšamo prenos zlat trsne rumenice.” ministrica Šinka je ob tem izpostavila dobro sodelovanje s Hrvaško tudi na drugih področjih, kot so afriška prašičja kuga in naravne nesreč.

Hrvaška ministrica za kmetijstvo Marija Vučković se je zahvalila za sodelovanje pri pripravi memoranduma. “Hrvaška že dolgo časa izvaja ukrepe za zatiranje zlate trsne rumenice. Imeli smo uspešen projekt čiščenja državnega zemljišča v Istri, letos pa se osredotočamo na celinski del. Gre za skupni problem, zato je bilo samoumevno vzpostaviti tudi formalno sodelovanje med državama.”

Zlata trsna rumenica je bila v Sloveniji prvič ugotovljena leta 2005 v slovenski Istri v okolici Kopra, kasneje je sledila najdba v vinorodni deželi Posavje in v vinorodni deželi Podravje. Sledili so izbruhi v slovenski Istri, na Krasu in v okolici Novega mesta. Izbruhi so bili obvladani v okviru izvajanja ukrepov. V letu 2021 je prišlo do izbruha na območju Ljutomersko Ormoških goric, ki je največji množični izbruh zlate trsne rumenice v Sloveniji do zdaj.

Tudi na Hrvaškem že leta ugotavljajo navzočnosti zlate trsne rumenice in njenega prenašalca. V sosednji državi je bila bolezen prvič potrjena na vinski trti leta 2009 v Karlovški županiji. Od tam se je razširila še na druge županije. Zelo razširjena je na območju Istre, Zagreba, Varaždina in Krapine, kjer je zlata trsna rumenica prisotna skoraj v vsakem vinogradu.